Góc giáo dục: Các phương pháp dạy & học

Chia sẻ những kiến thức bổ ích, thực tiễn về giáo dục, có thể áp dụng được vào việc dạy và học, và vào cuộc sống hằng ngày.

Các phương pháp dạy học

Các phương pháp dạy học

Cùng tìm hiểu các phương pháp dạy học phổ biến hiện nay: ưu nhược điểm và cách ứng dụng vào thực tế.  Đọc bài này
Các phong cách học phổ biến (learning styles)

Các phong cách học phổ biến (learning styles)

Giới thiệu về phong cách học (learning styles) và mô hình 4 phong cách của David Kolb: Concrete experience/Abstract conceptualization x Reflective Observation/Active Experimentation Đọc bài này
Từ vựng & Tính cách: Tính cách của bạn được mô tả bởi ký tự nào trong DISC?

Từ vựng & Tính cách: Tính cách của bạn được mô tả bởi ký tự nào trong DISC?

Khám phá tính cách của bạn với mô hình tính cách DISC. Xác định nhóm tính cách chủ đạo của bạn thông qua các tính từ. Đọc bài này