Việc xác định tính cách (personality) của một người là một việc khá khó khăn, bởi mỗi người chúng ta có xen lẫn trong mình nhiều loại tính tình khác nhau. 

Bất chấp khó khăn đó, việc biết được tính cách, hay ít ra là tính cách chủ đạo của một người trong một số trường hợp là rất hữu ích.

Ví dụ như, việc khám phá tính cách sẽ giúp chúng ta: 

 • Ý thức được rằng hành vi có yếu tố thói quen rất cao (chứ không phải là do chúng ta suy nghĩ rồi hành động)
 • Dự đoán, hiểu và thông cảm với hành vi của một người trong những hoàn cảnh nhất định. 
   

Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi một game nhỏ về tính cách và đồng thời học một vài từ vựng tiếng Anh hữu ích về tính cách

Game: Chọn nhóm tính từ mô tả tính cách của bạn

 

Ở dưới đây bạn sẽ thấy 4 nhóm tính từ, mỗi nhóm sẽ có một tên (D, I, S, C). Nhiệm vụ của bạn là chọn ra tối đa 1 nhóm phản ánh đúng tính tình của bạn nhiều nhất. 

 

Nhóm C 

Accurate
Deliberate
Compentent
Skeptical
Objective
Disciplined
Systematic
Thorough
Perfectionist
 

Nhóm S

Inclusive
Supportive
Patient
Listening
Reliable
Sincere
Accommodating
Humble


Nhóm I

Enthusiastic
Expressive
Energizing
Outspoken
Impulsive
Upbeat
Affirming
Collaborative


Nhóm D

Results-oriented
Commanding
Ambitious
Responsible
Action-oriented
Decisive
Forceful
Assertive
Independent


Và bây giờ là nhiệm vụ của bạn:

Comment tên nhóm đúng nhất với bạn và % chính xác.  Bạn sẽ trả lời bằng cách comment với format sau: 

[Tên nhóm của bạn]: [Mức độ % bạn thấy chính xác đối với bạn]

Ví dụ :

 • C: 80%
 • S: 70%
 • I: 90%  
 • D: 70% 

 

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ chia sẻ tiếp sâu hơn về 4 nhóm tính cách này cùng các bạn trong các tuần tới! 

 


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO