Luyện nghe tiếng Anh qua audio

Cải thiện thật sự khả năng nghe tiếng Anh của bạn thông qua các bài nghe với audio được đọc chậm,
giúp bạn dễ phát hiện những từ mình chưa nghe được, những từ mới, và những từ mình đang phát âm sai. Hướng dẫn Học & Trúng thưởng

Hiện nay, TAMN sẽ ra mắt 1 bài nghe mới vào thứ 2 mỗi tuần.

Các bài nghe với audio đọc chậm đã có

Xem kết quả bốc thăm trúng thưởng của tuần trước ở đây.

bxh

BXH Luyện nghe Xếp hạng tuần là xếp hạng dựa trên số điểm bạn đạt được trong tuần, số điểm sẽ quay về 0 khi qua tuần mới.
Tổng xếp hạng là xếp hạng dựa trên tổng số điểm bạn đạt được (cho BXH này), từ khi bắt đầu học tại TAMN.