• Câu hỏi: Câu "your status as a guest at the Spring lower Hotel.....you to unlimited use of the hotel" -> Đáp án đúng: entiles = c...

  Trần Thị Báu
  Trần Thị Báu, hỏi vào lúc 10:01, 21/04/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu "your status as a guest at the Spring lower Hotel.....you to unlimited use of the hotel"
  -> Đáp án đúng: entiles = cho phép
  -> Em chon: is entailed vì có cấu trúc: "to be entitle to do ST -> Dịch ra nghĩa là được cho phép (bị động), em ko hiểu tại sao lại sai ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Chúng ta phải dùng "entitle" dạng chủ động thì cây mới có nghĩa là "Tư cách là một người khách cho phép cô sử dụng phòng tập". Tư cách của cô này không thể bị/được cho phép cô này sử dụng phòng tập bạn nhé.

  Do đó đáp án chính xác là "entitles"

  Cảm ơn câu hỏi của bạn!

 • Hằng
  Trả lời bởi: Hằng (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời