• Câu hỏi: Mình thấy cấu trúc câu phức tạp. Vậy nhờ add phân tích giùm nhé. Tks...

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 11/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình thấy cấu trúc câu phức tạp. Vậy nhờ add phân tích giùm nhé. Tks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này mình sẽ chia thành 2 mệnh đề được ngăn cách bởi liên từ "because".

  Mệnh đề đầu tiên ta có cấu trúc "(no) virtue + in + danh từ + Ving", nghĩa là "(không) có ý nghĩa trong việc ai đó làm gì đó". Như phần giải thích ghi, "pussy foot (around)" là một cụm động từ, với động từ chính trong đó là "foot", nên khi chuyển thành dạng Ving ta sẽ chỉ chuyển "foot" thành "footing" thôi. Chỉ có duy nhất động từ "foot" mới dùng trong cấu trúc này được nha.

  Mệnh đề thứ hai nằm sau "because" có sử dụng cụm "might as well". Khi dùng trong một câu đầy đủ theo cấu trúc "danh từ + might as well + động từ nguyên mẫu", câu này sẽ có nghĩa là "danh từ cũng nên làm gì đó".

  Cấu trúc và cụm động từ ở mệnh đề đầu khá là hiếm gặp, nên bạn chỉ cần tham khảo thôi là được. Cấu trúc ở mệnh đề thứ hai sẽ thường gặp hơn trong văn nói, nhưng do "might as well" đi chung và động từ sau nó luôn ở dạng nguyên mẫu, nên sẽ không quá khó để học thuộc cách dùng của nó nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này