• Câu hỏi: Trong câu này thì her contemporaries hay the contemporaries?...

  Ronnie
  Được hỏi bởi Ronnie, vào ngày 03/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trong câu này thì her contemporaries hay the contemporaries?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Contemporaries" ở đây dịch là "những người đương thời", nên phải là "her contemporaries" để nói rằng cô ấy đang muốn khác biệt so với những người cùng thời với mình nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này