• Câu hỏi: Hi!

  An Lành
  Được hỏi bởi An Lành, vào ngày 31/12/2019
 • Automatons will be used in space flights to distant planets because of the many years the journeys will take.Tại sao "the many years the journeys will take" lại là cụm danh từ ạ. Xin hỏi ad.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta có thể dùng cấu trúc "từ chỉ thời gian + mệnh đề" để tạo thành một cụm danh từ có nghĩa là "khoảng thời gian để làm một việc gì đó". Vậy nên "the many years the journeys will take" có nghĩa đen là "số năm mà các chuyến đi sẽ mất" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này