• Câu hỏi: tại sao ko chọn Ving hoặc Ved nó cũng là tính từ mà ạ...

  Sơn Hoàng
  Được hỏi bởi Sơn Hoàng, vào ngày 24/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao ko chọn Ving hoặc Ved nó cũng là tính từ mà ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  V-ed dùng làm tính từ có nghĩa bị động, còn V-ing dùng với nghĩa chủ động. Ở đây muốn nói là "khảo sát dịch vụ khách hàng được hoàn thành", thì phải dùng V-ed.

  Bạn xem thêm trong bài V-ed/V-ing làm Tính từ để hiểu rõ hơn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời