• Câu hỏi: Trong tình huống này có cả Burdened cũng là tính từ. Xin hỏi tại sao lại chỉ chọn burdensome....

  Phạm Văn Phú
  Được hỏi bởi Phạm Văn Phú, vào ngày 02/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trong tình huống này có cả Burdened cũng là tính từ. Xin hỏi tại sao lại chỉ chọn burdensome.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì "burdened" có nghĩa là "bị làm cho cảm thấy đè nặng", nên ta chỉ dùng nó như một tính từ Ved/V3 chỉ cảm giác cho con người. Công việc là cái gây ra cảm giác này, nên thay vì dùng "burdening", ta dùng tính từ đã có sẵn cho riêng nó là "burdensome" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này