• Câu hỏi: Yet + to V

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 27/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ad có thể chỉ em cách dùng và vị trí trong câu của từ ''yet'' được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ "yet" bản chất là một trạng từ, nhưng chỉ thường gặp nhất trong những câu thì hoàn thành (đặc biệt là hiện tại hoàn thành). Khi này, "yet" gần như luôn đứng cuối câu.

  Ở trong câu trên là một vị trí ít gặp hơn của "yet", ám chỉ là cái gì đó vẫn chưa xảy ra (ở đây là xe lửa chưa đến). Cấu trúc chung của nó là "be + yet + to V". Đây là một cách nói khá là văn vẻ nên bạn sẽ không gặp nhiều đâu nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này