• Câu hỏi: Cấu trúc song song

  Linh
  Được hỏi bởi Linh, vào ngày 12/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong câu này, initial là verb bare đúng ko bạn?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi. Nó là động từ nguyên mẫu đứng đầu một câu cầu khiến, và ở đây nó đang đứng ở vị trí tương tự với "sign" trước đó (do dùng cấu trúc song song).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này