• Câu hỏi: Khi nào thì dùng beside và besides vậy bạn...

  Robin Vũ
  Được hỏi bởi Robin Vũ, vào ngày 02/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Khi nào thì dùng beside và besides vậy bạn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cách dễ nhất để phân biệt chúng là "beside" dùng để nói "bên cạnh, kế bên (nghĩa đen chỉ nơi chốn, vị trí)"; còn "besides" thiên về nghĩa bóng có nghĩa là "ngoài ra, bên cạnh đó (nghĩa bóng thiên về ý kiến)".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này