• Câu hỏi: Ngoại động từ "initial"

  Linh
  Được hỏi bởi Linh, vào ngày 20/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • initial all the other pages.
  thì initial đóng vai trò là verb?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi nha. "Initial" ở đây dùng ở dạng ngoại động từ với nghĩa là "ký nháy chữ cái đầu", với tân ngữ "all the other pages".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này