• Câu hỏi: Bài tập về chi tiết trong hình

  Khuyên
  Được hỏi bởi Khuyên, vào ngày 10/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • câu A và câu B khác nhau chỗ nào vậy em?
  chị thấy đều giống nghĩa với nhau, giải thích dùm chị nhé!

 • Câu trả lời:

 • Dạ em chào chị,

  Câu A nói "Mỗi người trong bọn họ đều đang chơi một nhạc cụ." Theo hình ta có thể thấy điều này là đúng vì trong hình có 6 người thì cả 6 người đều đang chơi nhạc cụ, không có ai không chơi nhạc cụ cả. Câu này không nhắc gì cụ thể đến loại nhạc cụ họ đang chơi.

  Riêng câu B nói "Tất cả bọn họ đều đang chơi một nhạc cụ khác nhau." ám chỉ là 6 người này chơi 6 loại nhạc cụ khác nhau, không ai giống ai. Tuy nhiên, ta có thể nhìn thấy người thứ 2 và thứ 3 từ trái qua cùng chơi một loại kèn. Do đó, đáp án này sai.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này