• Câu hỏi: Hang on vs. Hang from

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 17/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi treo trên tường là ''hung on a wall'' còn treo lên tường là ''hung from a wall'' đúng không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Hai giới từ "on" và "from" thường có thể dùng thay thế khi đi kèm với động từ "hang", như trường hợp trên.

  Tuy nhiên, khi phân tích chi tiết hơn thì "hang from" thường dùng khi nói "treo một vật lơ lửng từ một nơi nào đó", VD: đèn lồng, đồ trang trí cây,...
  Ngược lại, "hang on" ám chỉ "treo một vật dựa vào một mặt phẳng nào đó", VD: tranh ảnh, gương,...

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này