• Câu hỏi: Nếu chiếu Theo nguyên tắc trong 1 câu chỉ có 1 động từ chính chia thì, các động từ còn lại là các dạng khác. Vậy thì độ...

  Phạm Văn Phú
  Được hỏi bởi Phạm Văn Phú, vào ngày 02/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nếu chiếu Theo nguyên tắc trong 1 câu chỉ có 1 động từ chính chia thì, các động từ còn lại là các dạng khác.
  Vậy thì động từ chính câu này có phải là " have made" hiện tại hoàn thành.
  Nên các động từ sau không chia thì nữa mà chỉ để ở dạng : to V-inf , V-ing hoặc Ved- V3. Nên ta sẽ chọn to see là phù hợp nhất.
  Còn mệnh đề tiếp theo : we are very sorry for the inconvenience. là 1 câu khác. Như vậy có đúng không các bạn?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi nha. Bạn nhớ rằng lý do ta dùng "give" ở chỗ trống là do nó nằm trong một cấu trúc đặc biệt, nên dạng từ của nó là cố định, luôn ở dạng nguyên mẫu nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này