100 câu hỏi mới nhất đã được trả lời

1. Giới từ

when it comes to executing my own business plan.
Cho mình hỏi câu này ở đoạn 2, sao sau comes to lại là executing vậy? Ý mình hỏi về từ loại. Thanks

Hỏi cách đây 2 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

2. Wait vs Await

Cho mình hỏi sự khác biệt giữa 2 động từ await và wait

Hỏi cách đây 2 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

3. Động từ khởi phát

Dear TAMN,

Mình thắc mắc về vai trò của "avoid" trong câu dưới. Nó đóng vai trò là gì?
Ban đầu mình nghĩ nguyên cụm "Following safety precautions _____ workers" sẽ là chủ ngữ còn avoid là động từ...

Hỏi cách đây 2 ngày bởi Trang
Tara

4. Already vs Yet vs Ever

Vị trí của các từ already, yet, ever và các từ tương tự

Hỏi cách đây 3 ngày bởi Hoàng
Hoàng

5. Chọn đáp án

ad có thể giải thích thêm ko, mình chưa hiểu lắm. đáp an D cug là bị động sao không chọn nó

Hỏi cách đây 3 ngày bởi Thạch
Thach

6. chủ ngữ là số nhiều thì động từ không thêm s or es chứ ad...

chủ ngữ là số nhiều thì động từ không thêm s or es chứ ad

Hỏi cách đây 3 ngày bởi Thạch
Thach

7. Phiên âm cách đọc của cụm từ " of the economy" Mình đã nghe lại nhiều lần nhưng vẫn rất khó để nghe ra cụm từ này....

Phiên âm cách đọc của cụm từ " of the economy"
Mình đã nghe lại nhiều lần nhưng vẫn rất khó để nghe ra cụm từ này.

Hỏi cách đây 4 ngày bởi Thảo
Bui Thi Thao

8. Phân biệt mạo từ A và AN

câu này xưa giờ tôi vẫn thấy dùng "a". Xin được giải thích thêm ạ

Hỏi cách đây 5 ngày bởi Nghĩa
Nghia Tran 1368

9. Cách dùng từ "involve"

" there is a mandatory meeting today for everyone involved in managing and recruting "
Thầy cho hỏi, câu trên có phần rút gọn mệnh đề quan hệ, theo mình nghĩ là ở dạng chủ động, sao rút gọn lại là...

Hỏi cách đây 5 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

10. Vị trí Trạng từ

ad cho mình hỏi vậy trường hợp nào thì V+ ADV ạ

Hỏi cách đây 5 ngày bởi Trang
Trinh Lê

11. Mình muốn hỏi danh từ deduction trong câu sau lại thêm s thành deductions

"The company automatically makes tax deductions from your salary.

Hỏi cách đây 5 ngày bởi Thanh Tín
Honda Lock

12. Câu tường thuật điều kiện

Hôm trước mình hỏi về chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp của 5 loại câu điều kiện. Về cách chuyển và việc lùi thì. Mình thấy trong các sách NP hầu như không viết. Các nguồn tham khảo cũng không r...

Hỏi cách đây 6 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

13. Chủ ngữ V-ing chia động từ số ít hay nhiều?

ở câu 2 làm sao biết Successfully managing a business là chủ ngữ số ít

Hỏi cách đây 7 ngày bởi Quang
Nguyen Tan Quang

14. Mình hỏi sự khác biệt giữa Canvas và Fabrics...

Mình hỏi sự khác biệt giữa Canvas và Fabrics

Hỏi cách đây 7 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

15. So sánh hơn bỏ "than"

Khi nào trong câu so sánh hơn có thể bỏ Than?

Hỏi cách đây 7 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

16. Cấu trúc động từ "hope"

Sự khác biệt giữa Hope + bare verb và Hope to verb là gì nhỉ?

Hỏi cách đây 7 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

17. Conservation vs Preservation

Preservation và conservation khác nhau như thế nào?

Hỏi cách đây 7 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

18. Câu điều kiện hỗn hợp

1. Cho mình hỏi chi tiết về phần chuyển câu Trực Tiếp - Gián Tiếp của các câu điều kiện.
2. Mình muốn hỏi kỹ hơn về câu điều kiện hỗn hợp. Mình muốn hỏi cách phân biệt rõ ràng hơn.

Hỏi cách đây 8 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

19. Thời gian và Giới từ

tại sao không dùng AT?

Hỏi cách đây 8 ngày bởi Ngân
Ngân

20. Làm sao để phân biệt được : grown ( tính từ ) và growth ( danh từ) cách nào nhận diện vậy ad...

Làm sao để phân biệt được : grown ( tính từ ) và growth ( danh từ) cách nào nhận diện vậy ad

Hỏi cách đây 9 ngày bởi Duy
Bảo Duy

21. Rút gọn so sánh bằng

ad có thể nói rõ điểm ngữ pháp này hơn không, mình không hiểu về câu này

Hỏi cách đây 9 ngày bởi Duy
Bảo Duy

22. theo suy nghĩ của em: chọn đại từ ---> loại this theo câu hỏi: " we are" --> số nhiều nên chọn D: those lối suy nghĩ th...

theo suy nghĩ của em: chọn đại từ ---> loại this
theo câu hỏi: " we are" --> số nhiều nên chọn D: those
lối suy nghĩ thế này có đúng không ad?

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Duy
Bảo Duy

23. Với giải thích của b về dùng extinction. Vậy bạn cho mình ví dụ về extinctions số nhiều nhé....

Với giải thích của b về dùng extinction. Vậy bạn cho mình ví dụ về extinctions số nhiều nhé.

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

24. Solve vs Resolve

Cho mình hỏi sự khác biệt giữa Solve và Resolve. Thanks

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

25. Động từ phức bị động

Vì sao sau are still considered lại + 1 tính từ vậy?

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

26. Cho mình hỏi câu này, vì sao trước N đếm được số ít inspector lại không cần mạo từ an?...

Cho mình hỏi câu này, vì sao trước N đếm được số ít inspector lại không cần mạo từ an?

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

27. Câu hỏi của mình không liên quan đến câu này. Tại chưa biết hỏi ở đâu. Bạn gửi giúp mình phần lý thuyết nhé. Phần lý thu...

Câu hỏi của mình không liên quan đến câu này. Tại chưa biết hỏi ở đâu. Bạn gửi giúp mình phần lý thuyết nhé. Phần lý thuyết để phân biệt khi nào chủ ngữ điền V, Ving, To - V, Have + VpII. Thanks

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

28. Rút gọn động từ thứ hai

thầy cho mình hỏi:
trong đoạn văn có câu: " The action is slow and the dialogue boring"
câu này có phải thiếu động từ to be là " is " phía trước tính từ boring không?
hay chỉ đơn thuần là tính t...

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

29. Động từ khởi phát

làm sao để phân biệt cấu trúc : have khi nào theo sau V nguyễn mẫu khi nào là V ed/V3 Ạ

Hỏi cách đây 11 ngày bởi Duy
Bảo Duy

30. Cách dùng cấu trúc có "get"

làm sao để phân biệt get ở thể chủ động và bị động ad

Hỏi cách đây 11 ngày bởi Duy
Bảo Duy

31. Động từ khởi phát

tại sao cấu trúc: have + vật + Ved/V3
nhưng lại động từ : has thì hiện tại đơn vậy ad

Hỏi cách đây 11 ngày bởi Duy
Bảo Duy

32. Quá khứ hoàn thành và Liên từ thời gian

tại sao không dùng thì quá khứ hoàn thành vì hành động đồng ý với khách hàng đã diễn ra trước hành động phân tích của chuyên viên?

Hỏi cách đây 11 ngày bởi Châu
Châu

33. Hiện tại đơn số nhiều

tại sao mangers ( có s) thì phải chọn wants
tại sao lại chọn want ạ

Hỏi cách đây 11 ngày bởi Duy
Bảo Duy

34. "To V" bổ nghĩa

chủ ngữ của câu này là cụm " one way to soak up the sun "
thầy có thể phân tích để mình hiểu rõ hơn về cụm này, nó thuộc chủ điểm ngữ pháp nào thầy nhỉ?

Hỏi cách đây 11 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

35. Other vs Others

Còn OTHER dùng khi ta nói về cái khác một cách chung chung.
OTHER hay OTHERS ạ??

Hỏi cách đây 13 ngày bởi Hiếu
Hiếu

36. It + be + adj + V-ing/to V

It was great meeting you,Peter.

-câu trên mh ko hiểu tại sao sau great + Ving.
-mh biết chỉ có cấu trúc : it be adj + to do sth
-ad giải thích hộ mh với.

Hỏi cách đây 13 ngày bởi Quý
Quydohmu

37. Mình thấy đáp án beginning cũng hợp lý. Tức là tranh luận ngay từ điểm bắt đầu của vấn đề. Tại sao lại ko chọn thầy nhỉ?...

Mình thấy đáp án beginning cũng hợp lý. Tức là tranh luận ngay từ điểm bắt đầu của vấn đề. Tại sao lại ko chọn thầy nhỉ?

Hỏi cách đây 13 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

38. ngoài dịch nghĩa, ta còn dấu hiệu từ nào? để biết đây là câu chủ động ad?...

ngoài dịch nghĩa, ta còn dấu hiệu từ nào? để biết đây là câu chủ động ad?

Hỏi cách đây 13 ngày bởi Duy
Bảo Duy

39. ngoài việc hiểu nghĩa câu này còn có dấu hiệu nào nhận biết câu này ở thể bị động không ad...

ngoài việc hiểu nghĩa câu này
còn có dấu hiệu nào nhận biết câu này ở thể bị động không ad

Hỏi cách đây 13 ngày bởi Duy
Bảo Duy

40. nhìn vào câu này, dấu hiện nào ngoài việc hiểu nghĩa của câu , để biết câu mang nghĩa bị động vậy ad...

nhìn vào câu này, dấu hiện nào ngoài việc hiểu nghĩa của câu , để biết câu mang nghĩa bị động vậy ad

Hỏi cách đây 13 ngày bởi Duy
Bảo Duy

41. Be of (much) help

Ac phân tích giúp em cụm này với ạ "can be of much help"

Hỏi cách đây 14 ngày bởi Thu
Thu

42. Tính từ V-ed/V-ing

mình tưởng rằng sau "rise" không dùng tân ngữ?

Hỏi cách đây 15 ngày bởi Nam
Nguyễn Nam

43. Off to a great start

I think you're off to a great start.
Hi Đạt Byun,
Nhờ bạn giải thích giới từ OFF đi sau to be trên có nghĩa thể nào, và cách sử dụng.
Regards,
HungTLP

Hỏi cách đây 15 ngày bởi Humor
Humor

44. thầy cho mình hỏi: vì câu trên sử dụng động từ " address" cũng mang nghĩa chỉ mục đích. Vậy thay vì sử dụng dạng mệnh ...

thầy cho mình hỏi:
vì câu trên sử dụng động từ " address" cũng mang nghĩa chỉ mục đích. Vậy thay vì sử dụng dạng mệnh đề quan hệ rút gọn thành " addressing " chúng ta thay bằng dạng " to address " c...

Hỏi cách đây 15 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

45. câu hỏi 1: kết quả phải thể hiện trong câu này chứ thầy: " it leads to better growth in the spring " đáp án phải là B....

câu hỏi 1: kết quả phải thể hiện trong câu này chứ thầy: " it leads to better growth in the spring "
đáp án phải là B. Spring chứ nhỉ?

Hỏi cách đây 16 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

46. Hiện tại hoàn thành VS Quá khứ hoàn thành

để phân biệt :
trường hợp nào chọn : had meet
trường hợp nào chọn: has meet
xin ad giải đáp

Hỏi cách đây 16 ngày bởi Duy
Bảo Duy

47. "TO": Giới từ hay To V

thầy cho mình hỏi: sau chỗ trống là " to " vậy mà từ cần điền lại ko phải dạng "to V" mà lại là "Ving"
như vậy thì "to: ở đây phải là giới từ phải không nhỉ?
mình thắc mắc là không biết trường hợp ...

Hỏi cách đây 18 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

48. "Người đàn ông nào sẽ có khả năng ứng tuyển vào vị trí nào nhất" là sao?...

"Người đàn ông nào sẽ có khả năng ứng tuyển vào vị trí nào nhất" là sao?

Hỏi cách đây 18 ngày bởi Tín
Tmtin

49. Liên từ Tương phản "while"

tại sao trong câu này không sử dụng được ( as soon as) nghĩa vẫn tương đồng

Hỏi cách đây 18 ngày bởi Duy
Bảo Duy

50. Động từ khiếm khuyết quá khứ

Cho mình hỏi về cách dùng Modal Verb dạng Quá khứ
-modern V + have + V3
-had to + Vo
Đây đúng chưa ad? trong bài có ghi VD, không giải thích TH nào dùng Vo, V3/ed

Hỏi cách đây 19 ngày bởi Thy
Thy

51. trong câu này, nếu ko dùng dạng "to V" của từ explain mà dùng dạng Ving tức là " explaining " thì nghĩa có thay đổi khôn...

trong câu này, nếu ko dùng dạng "to V" của từ explain mà dùng dạng Ving tức là " explaining " thì nghĩa có thay đổi không thầy?

Hỏi cách đây 21 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

52. ngoài việc hiểu nghĩa, còn có mẹo nào khác không ạ...

ngoài việc hiểu nghĩa, còn có mẹo nào khác không ạ

Hỏi cách đây 21 ngày bởi Duy
Bảo Duy

53. Rút gọn mệnh đề quan hệ

ngữ pháp của vế thứ nhất câu này là như nào thầy ơi?
" with prices increasing at such a rapid rate"
nếu increasing là động từ chính nó chẳng là thì nào cả?
hay đây là rút gọn mệnh đề quan hệ viế...

Hỏi cách đây 21 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

54. Rút gọn câu trả lời

A:Do you need the book?
B:not at the moment.

Ad ơi cái chỗ " not at the moment" mh hiểu là câu bản chất của câu là " i dont need it at the moment" . Tại sao lại rút gọn xuống được thành "not at t...

Hỏi cách đây 21 ngày bởi Quý
Quydohmu

55. Cấu trúc song song

theo như cấu trúc song song thì ta có cụm " deadly serious "
và cụm: " mean business " phải cùng 1 loại
nhưng trong câu này thì cụm đầu là tính từ, còn cụm sau lại là động từ theo sau là danh từ.
...

Hỏi cách đây 21 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

56. ngữ pháp

Tôi muôn hỏi câu này viết có đúng không: All workers have to be deeply aware and strictly obey these warnings

Hỏi cách đây 22 ngày bởi Hùng
Nguyen Hung

57. Phát âm "don't"

ad hơi : mh thấy khi phát âm câu: I dont know. mh thấy người ta ko bật hơi của âm /t/ . Mh biết /t/ đứng cuối từ là âm chặn hơi . nhưng mh thấy âm /n/ và /t/ có vị trí khẩu hình khá giống nhau. Làm sa...

Hỏi cách đây 22 ngày bởi Quý
Quydohmu

58. Danh từ chỉ có dạng số nhiều

Ad cho em hỏi sao ở đây ko dùng saving mà dùng savings.Danh từ số ít sao bổ nghĩa cho danh từ dc nhỉ

Hỏi cách đây 22 ngày bởi Ben
Benn

59. Let's get started

thầy ơi cho mình hỏi:
mình thấy trong đoạn văn có câu: " I'm excited to get started"
ngoài ra, khi giáo viên bắt đầu 1 bài giảng hay bắt đầu 1 bài thuyết trình cũng hay nói câu: " let get started" ...

Hỏi cách đây 23 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

60. "Professional" là gì?

professional vừa là ADJ vừa là N hay sao ạ???

Hỏi cách đây 24 ngày bởi Thêm
Cat Rhett

61. Danh từ và Danh động từ V-ing

sau giới từ là Noun hoặc Ving. Vậy khi nào mình biết dùng Noun hay dùng Ving ạ

Hỏi cách đây 24 ngày bởi Nghi
Nghi

62. Cấu trúc song song

All paper waste should be put in the trash , not the toilet

Ad xem hộ mh câu trên có đúng ko ạ.
+mh nghĩ : đây là cấu trúc song song , vì "in the trash" và "not the toilet" đều là thông tin nền ch...

Hỏi cách đây 24 ngày bởi Quý
Quydohmu

63. Vị trí trạng từ so với trợ động từ

tại sao trạng từ đứng sau trợ động từ và trước trạng từ, em không hiểu câu này, xin giải thích kỹ hơn ạ

Hỏi cách đây 24 ngày bởi Duy
Bảo Duy

64. Phân biệt các loại tính từ

tai sao khong phai la ved a?

Hỏi cách đây 25 ngày bởi Thêm
Cat Rhett

65. Phân biệt "neat" và "need"

ad cho mh hỏi chút về phát âm chặn hơi trong tiếng anh
-vd : âm /t/ or /d/ mà đứng cuối từ thì thường là âm chặn hơi . vậy làm sao để phân biệt neat và need khi 2 từ này đều bị chặn hơi /t/ và /d/ ở ...

Hỏi cách đây 26 ngày bởi Quý
Quydohmu

66. See + someone + V/V-ing

You don't know ? Well , apparently Duc has been seen kissing basically every girl in the school ! There are even photos too . He is cute , but way too dishonest to ever be my boyfriend.

Ad dịch hộ ...

Hỏi cách đây 27 ngày bởi Quý
Quydohmu

67. Các loại động từ

nếu đây không phải linkingVerb mà là động từ thường thì sao?
Sau động từ thường là gì

Hỏi cách đây 27 ngày bởi Khiêm
Curtis (Khiêm)

68. câu số 1 đáp án phải là C chứ thầy, tìm thấy ý này trong câu cuối của đoạn 1: "Your message, which mentions that you re...

câu số 1 đáp án phải là C chứ thầy,
tìm thấy ý này trong câu cuối của đoạn 1:
"Your message, which mentions that you received shoes in the wrong size on August 2, was processed today after a delay ca...

Hỏi cách đây 27 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

69. Rút gọn mệnh đề trạng ngữ "want"

" want" là loại động từ ko có dạng Ving phải không thầy nhỉ?

Hỏi cách đây 27 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

70. câu số 2, đáp án C mới đúng chứ thầy? tuy trong đoạn văn có câu này: "In addition, new printer terminals will be stati...

câu số 2, đáp án C mới đúng chứ thầy? tuy trong đoạn văn có câu này:
"In addition, new printer terminals will be stationed throughout the office"
Nhưng đây là việc CHUYỂN máy in tới vị trí khác, ch...

Hỏi cách đây 27 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

71. Động từ "remain"

" remain" là động từ nối
mà sau động từ nối phải là tính từ
vậy sao trong câu này sau remain lại là 1 trạng từ " with" vậy thầy?

Hỏi cách đây 27 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

72. I am aware, however, that the installation process may be a bit difficult. câu này không phải sau dấu phẩy không được dù...

I am aware, however, that the installation process may be a bit difficult.
câu này không phải sau dấu phẩy không được dùng "that" ạ?

Hỏi cách đây 28 ngày bởi Hồng Duyên
Kiwii97

73. So sánh bằng

em nghĩ là câu phủ định sẽ dùng so..as thay vì as...as chứ ạ?

Hỏi cách đây 28 ngày bởi Hồng Duyên
Kiwii97

74. Thì tiếp diễn

tại sao không dùng Ving ạ.

Hỏi cách đây 28 ngày bởi Thêm
Cat Rhett

75. Dùng tính từ hay danh từ để bổ nghĩa?

tại sao dancing lại không đúng nhỉ?
mình tra thì thấy là dancing cũng có thể là danh từ (theo như cách giải thích của ad), và 1 ví dụ khác là dancing girl

Hỏi cách đây 28 ngày bởi Hiền
Hiền

76. Tại sao không phải là câu a...

Tại sao không phải là câu a

Hỏi cách đây 28 ngày bởi Maihoa
Maihoa

77. Hiện tại hoàn thành bị động

Hello Đạt Byun,

Nhờ bạn giải thích thêm câu về loại thì được dùng ở câu 1. Có phải là dạng bị động của hiện tại hoàn thành (have + been + Ved).

Regards,
HungTLP

Hỏi cách đây 29 ngày bởi Humor
Humor

78. Rút gọn mệnh đề quan hệ có "to be"

Which/that is adj to be
Tại sao lại bỏ Ving trong phần giải thích.
Tks

Hỏi cách đây 29 ngày bởi Trang
Trang

79. Rút gọn mệnh đề quan hệ

i dont have to tell you everything you know.

Ad ơi cái chỗ " you know" : mh thấy nó là 1 mệnh đề. theo cấu trúc SVO thì " you know" có ý nghĩa và chức năng như thế nào ạ.

Hỏi cách đây 29 ngày bởi Quý
Quydohmu

80. Hard: Trạng từ hay Tính từ?

word là động từ thì đáp án phải dùng trạng từ chứ nhỉ

Hỏi cách đây 29 ngày bởi Ben
Benn

81. Hi anh chị Cho em hỏi Will be open: sẽ trống Will be opened: sẽ bị trống Thì theo nghĩa vẫn đúng chứ ạ...

Hi anh chị
Cho em hỏi
Will be open: sẽ trống
Will be opened: sẽ bị trống
Thì theo nghĩa vẫn đúng chứ ạ

Hỏi cách đây 30 ngày bởi Ánh
Teddy

82. trong câu có " you use " có phải là đã rút gọn đi đại từ quan hệ ko thầy?...

trong câu có " you use " có phải là đã rút gọn đi đại từ quan hệ ko thầy?

Hỏi cách đây 30 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

83. Rút gọn mệnh đề trạng ngữ hai hành động xảy ra cùng lúc (while)

sử dụng "promoting" ở đây có phải là rút gọn câu đồng chủ ngữ không thầy nhỉ?

Hỏi cách đây 30 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

84. "A little" là trạng từ?

ở trong đoạn thứ 2:
" we have been a little delayed "
ở đây " a liitle " là trạng từ phải không thầy
nếu phải thì mình có thể viết lại là:
" we have been delayed a little " có được không?

Hỏi cách đây 30 ngày bởi Sơn
Vu Hong Son

85. "responsible for unloading supply trucks " theo như câu này thì mình nghĩ câu hỏi đầu tiên, đáp án D mới đúng chứ thầy?...

"responsible for unloading supply trucks "
theo như câu này thì mình nghĩ câu hỏi đầu tiên, đáp án D mới đúng chứ thầy?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Sơn
Vu Hong Son

86. Subscribe to

" This list is comprised of thousands of subscribers to various magazines "
tại sao câu này ko dùng giới từ " Of " mà lại dùng giới từ " to " với nghĩa là : của nhiều tạp chí khác nhau hả thầy?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Sơn
Vu Hong Son

87. Ký hiệu 's là thì gì

sao lại 2 lần dùng " be " ở câu này hả thầy
" It's been great meeting up again "
mình ko nhận ra đây là đang dùng thì gì cả?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Sơn
Vu Hong Son

88. Rút gọn mệnh đề quan hệ

Hi Đạt Byun,
Nhờ bạn review lại giải đáp của câu 2 xem có hợp lý chưa. Mình đọc thấy ko logic và khó hiểu.
Regards,
HungTLP

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Humor
Humor

89. " permit " cũng là danh từ mang nghĩa là " giấy phép" vậy "signed permit " : có nghĩa là " giấy phép có chữ ký" mới đún...

" permit " cũng là danh từ mang nghĩa là " giấy phép"
vậy "signed permit " : có nghĩa là " giấy phép có chữ ký" mới đúng nghĩa chứ thầy
còn "signed permission" : sự cho phép có chữ ký thì nghe ko hợp...

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Sơn
Vu Hong Son

90. Liên từ "but" và "while"

Có thể giải thích thêm: Tại sao sau but là to verb còn sau while là V - ing không vậy ad

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Triều
Đái Quốc Triều

91. Which vs Where

Sao câu này dùng which mà ko dùng where vậy ạ

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Ben
Benn

92. Trạng từ "however"

I am aware, however, that the installation process may be a bit difficult
Sao câu này lại dùng that nhỉ, trước that sao lại có dấu phẩy

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Ben
Benn

93. Chia thì động từ

Fill in the blank with the correct verb forms.
1. David is busy_________(clean) his room.
2. She is looking forward to ______(see) you soon.
3. They are planning ______(pack) their suitcase for the...

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Hải
Hai

94. Tính từ V-ed

câu này nếu xét theo cấu trúc song song thì " high-quality" là tính từ rồi thì sau đó cũng phải là tính từ.
Tại sao đáp án lại ko có "reasonable" hả thầy?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Sơn
Vu Hong Son

95. Đảo ngữ bằng tính từ

Hello Đạt Byun,
Nhờ bạn giải thích câu 2 rõ hơn. Có phải "attached" là dạng rút gọn mệnh đề?
Regards,
HungTLP

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Humor
Humor

96. Đại từ quan hệ

cấu trúc mệnh đề quan hệ: Vì sao which lại có thể thay thế được danh từ số nhiều là "tip'' ạ?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Hồng Duyên
Kiwii97

97. Need help V-ing

ở câu đầu: " I need help finding a replacement "
mình thấy đã có động từ chính : " need"
vậy " help " và " finding" ở đây có vai trò như thế nào thầy?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Sơn
Vu Hong Son

98. Process vs Procedure

Sự khác nhau giữa process và procedure?

Hỏi cách đây 8 tháng bởi Thảo
Thanh Thảo

99. Adhere

ad ơi từ '' triệt để '' trong câu là từ nào vậy ạ
em cảm ơn ad

Hỏi cách đây 8 tháng bởi Anh
Hoàng Anh

100. Sự khác biệt giữa "drive" và "ride"

ad ơi giữa ride và drive khác nhau như thế nào ạ
vì sao mình dùng ride trong câu này ạ
em cảm ơn ad

Hỏi cách đây 11 tháng bởi Anh
Hoàng Anh