Giải đáp cho 50 câu hỏi tiếng Anh mới nhất

1. Tính từ sở hữu

trong đoạn hội thoại có câu:"It's famous for its collection of twentieth-century paintings." Từ its có nghĩa gì và cách dùng như thế nào trong câu?.Mong ad giải thích và mở rộng giúp mình.

Hỏi cách đây 20 giờ bởi Huy
Trần Hửu Huy

2. Dạng quá khứ của động từ MUST

Ở phần lý thuyết Phủ định của V kk, em thấy có Ví dụ: "She was trembling, It must have been very cold outside" và một vài ví dụ khác khi sau Vkk lại ko cộng cho Vo. Nhưng cũng có một vài VD cộng Vo nh...

Hỏi cách đây 4 ngày bởi Tú
Tú

3. Rút gọn mệnh đề quan hệ

Tại sao bỏ WHICH thì là "making her one..", còn thêm WHICH thì là "makes her one.." vậy ạ

Hỏi cách đây 5 ngày bởi Tú
Tú

4. Cấu trúc UNABLE TO DO SOMETHING

trong cụm "they were unable to save the test data." thì "unable to" là tính từ đúng không ạ. Trường hợp này là tính từ đứng trước động từ save ạ?

Hỏi cách đây 6 ngày bởi Tú
Tú

5. Danh từ A bổ nghĩa cho danh từ B thì danh từ A phải ở dạng số ít

khi nào thì ta để là "two year, two month", khi nào thì là "two years, two months" vậy ạ. Em vẫn chưa phân biệt được

Hỏi cách đây 6 ngày bởi Tú
Tú

6. Câu điều kiện loại 2

Tiếng anh mỗi ngày ơi, giúp tôi với:
Trong lá thư bên dưới, tại câu, "I would be grateful if you send me some more information about the course including schedule and fees",
ở đây dường như họ đa...

Hỏi cách đây 7 ngày bởi Minh
Minh

7. Nghĩa của từ ORDER RANDOMLY

em thắc mắc câu 2 ạ, nếu dùng "randomly" (trạng từ) nghĩa là nó bổ sung cho hành động "order". Nhưng theo em hiểu thì gọi món ngẫu nhiên là cái món mình gọi được mang ra là ngẫu nhiên chứ không phải h...

Hỏi cách đây 8 ngày bởi Khuê
Khuê

8. Thứ tự của tính từ khi bổ nghĩa cho danh từ

trong cụm danh từ "intensive formal training" có thể đổi thành "formal intensive training" được không ạ

Hỏi cách đây 9 ngày bởi Tú
Tú

9. Cấu trúc IN ORDER TO

Dạ trong câu " The management encourages employees to attend conferences and other industry events in order to network more regularly with prospective clients" thì "in other" nó có ý nghĩa gì vậy ạ, m...

Hỏi cách đây 9 ngày bởi Tú
Tú

10. Cấu trúc của danh từ WORTH

cụm "500 dollars worth of items" nếu dịch sát nghĩa luôn là như thế nào ạ. Vì em thấy phía dưới ad có chú thích worth là adj, mà thường thì em thấy là N + of + N mới đúng đúng không ạ?

Hỏi cách đây 9 ngày bởi Tú
Tú

11. 2 tính từ cùng bổ nghĩa cho 1 danh từ

Trong cụm "a small but significant increase" sao không phải là "a small increase but significant" vậy ạ

Hỏi cách đây 10 ngày bởi Tú
Tú

12. Động từ tường thuật chia ở thì hiện tại

chào tiếng anh mỗi ngày, tớ đang học chủ điểm reported speech, mà gặp khó khăn để hiểu phần nội dung sau:
trong câu:

I wonder, "Is Thomas happy with the results?" → I wonder if Thomas is happy wit...

Hỏi cách đây 12 ngày bởi Minh
Minh

13. Danh từ bổ nghĩa cho danh từ

cleaning ở đây mình hiểu nó là danh động từ, thì trước nó để bổ nghĩa cho v-ing chỉ có thể là trạng từ chứ sao lại là tính từ, do đó nên mình đã chọn clean

Hỏi cách đây 12 ngày bởi Thịnh
Thịnh

14. Nghĩa của tính từ DUE

Hi ad
Nhờ ad giải thích câu dưới giúp:
She's due back from Hong Kong today.
Tôi không hiểu due ở đây là gì? Sao lại dịch là Cô ấy sẽ quay lại Hong Kong hôm nay?

Hỏi cách đây 21 ngày bởi Giang
Peter

15. Idiom CAN'T HELP BUT DO SOMETHING

Hi ad
Câu dưới đây có cấu trúc gì đặc biệt không vậy? Ad giải thích giúp với.

I couldn't help but pick it up

tks!

Hỏi cách đây 29 ngày bởi Giang
Peter

16. Cấu trúc "so that + mệnh đề"

trong câu "We need to get necessary funds so that a complete renovation of the facility can be done.", mình có thể bỏ đi cụm từ "can be done" được không ạ, nó có còn đúng ngữ pháp và nghĩa không ạ

Hỏi cách đây 30 ngày bởi Tú
Tú

17. Đại từ quan hệ WHAT

Tại sao không dùng được what trong câu này

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Cường
Cường

18. Phân biệt WHOEVER và WHOMEVER

Nếu whomever thì sẽ dùng như nào trong câu này

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Cường
Cường

19. BETWEEN và AMONG

trong câu "increasing competition among companies", mình có thể thay "among" bằng "between" được không ạ? Nếu không thì tại sao ạ

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Tú
Tú

20. Hòa Hợp Chủ ngữ và Động từ

Ad cho em hỏi là danh từ ở dạng số ít thì đi với động từ chia ở dạng số nhiều đúng không ạ?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Thư
Phương Thư

21. Giải thích thêm về OFFERING và BUILD ON

Câu này ad có thể giải thích thêm về cách dịch nghĩa không?
"We are extremely excited to be able to build on our already impressive offering of domestic recording artirts".
Theo mình hiểu là " Chúng...

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Tuyết
Tuan

22. Thì hiện tại hoàn thành

The bank's been really busy today.Sao có today mà bài dùng câu này thì hiện tại hoàn thành.Ad giải thích và mở rộng giúp mh?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

23. Sự khác biệt giữa ON TIME và IN TIME

trong bài có câu:"I was expecting you to be here in time to meet a potential client". on time nghĩa là đúng giờ, in time cũng vậy, vậy 2 cụm từ này có khác nhau gì k? và trong câu có 2 từ to, vậy 2 "t...

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

24. Cấu trúc HELP SOMEBODY DO SOMETHING

Sao mình thấy câu này đang có 2 động từ chia thì là was brought và solve vậy ạ. Mong được giải đáp ạ. Thanks

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Lân
Cao Lân

25. Hi ad Nhờ ad giải thích help up giúp với...

Hi ad
Nhờ ad giải thích help up giúp với

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Giang
Peter

26. Sự khác biệt về giới từ: Tại sao nói IN A LANE nhưng TRÊN LÀN XE

Ad ơi, sao trong câu này lại dùng giới từ in vậy?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Giang
Peter

27. Cấu trúc của tính từ ABOUT TO DO SOMETHING

Hi ad
Nhờ ad giải thích giúp: is about to hit… sao lại dịch là chuẩn bị đánh nhỉ? About ở đây vai trò là gì vậy ạ?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Giang
Peter

28. Phân biệt cách dùng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Hi Ad,
Cho mình hỏi câu 2 sao không thể dùng "were" trong trường hợp này vậy nhỉ?

Hỏi cách đây 1 tháng bởi Trang
Tara

29. Ý nghĩa của ON ME

Hi Ad,
Cho mình hỏi tại sao câu dưới lại có thêm cụm từ "on me" vậy nhỉ?
"My car conked out on me last night"

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Trang
Tara

30. Cấu trúc động từ khởi phát HAVE SOMETHING DONE

Trong bài có câu:"I'd like to accept the bid and have the work done", cụm"have the work done" là cụm thì hiện tại hoàn thành hay cụm danh từ?.Mong ad giải thích và mở rộng nghĩa và cách sử dụng về cụm...

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

31. Dạng V-ed Của Động Từ

Dạ, sao ở phần lý thuyết em không thấy có hướng dẫn về dạng bị động thì sử dụng V-ed ạ

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Trang
Trang

32. Ôn luyện ngữ pháp trật tự từ trong câu

Chào bạn ạ, có một vấn đề mình gặp phải khi học. Làm sao để biết từ nào nên được dịch trước và từ nào nên được dịch sau trong một câu ạ.

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Kỳ
Kỳ

33. Nghĩa của tính từ FURTHER

further là gì

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Mỹ
Lê Mỹ

34. Nghĩa của tính từ FURTHER

further là gì

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Mỹ
Lê Mỹ

35. Nghĩa của tính từ FURTHER

further là gì

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Mỹ
Lê Mỹ

36. Phrasal verb PASS ON

Hi Ad,
Cho mình hỏi tại sao lại có thêm từ "on" trong câu này vậy ad và nod mang nghĩa gì? "I'll pass the information on to her this afternoon"

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Trang
Tara

37. Sự khác biệt trong cách dùng của THIS TIME và THIS TIME AROUND

Hi ad,
Cho mình hỏi ý nghĩa của từ "around" trong câu này nghĩa là gì? Và tại sao lại phải thêm từ đó vào trong câu?
"I would say probably more because this time around Jack and his staff memnbers a...

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Trang
Tara

38. Phrasal verb TIED UP

Trong bài có câu:"I'm tied up in a tele-conference", bài dịch là tôi bận tham gia hội nghị qua điện thoại mà không biết nghĩa tham gia bài dịch ở đâu trong câu và cụm"tied up in" nghĩa là gì v ạ, ad p...

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

39. Dấu phẩy trước cụm từ "weather permitting".

"weather permitting" là một cụm từ chỉ điều kiện vậy thì tại sao lại có dấu phẩy phía trước nhỉ

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Tuyết
Tuan

40. Tính từ đứng sau danh từ

Trong bài có câu:"I see you have a three-bedroom available?", từ available trong câu là tính từ , vậy sao lại dược đặt ở cuối câu?, với trong câu này thì available sao bài dịch nghĩa là "còn trống"? v...

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

41. Câu phủ định và câu nghi vấn

trong bài có câu :"Do you know which items aren't there?" sao phủ định "aren't" và nghi vấn "?" nằm chung 1 câu vậy, ad giải thích và mở rộng giúp mình?

Hỏi cách đây 2 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

42. Giới từ EXCLUDING

Tại sao excluding lại là một giới từ. Ad giải thích giúp mình với nhé.

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Khánh
Nguyễn Thị Khánh

43. Nghĩa của từ WORK

Work có nghĩa là công việc, sao trong câu này lại có nghĩa là sản phẩm vậy ạ

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Kỳ
Kỳ

44. Nghĩa của từ TIMELINE (dòng thời gian)

câu: "I suggest we develop a timeline." trong bài mình tra từ điển thì thấy dịch nghĩa là:"Tôi đề nghị chúng ta phát triển 1 dòng thời gian", thấy không có khớp với dịch trong bài là" tôi đề nghị chún...

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

45. Cấu trúc A is B

Tại sao sau is lại là to realize mà không phải là is realizing the important of knowing how to ….

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Tuyết
Tuan

46. Cấu trúc KEY TO SOMETHING

Tại sao sau to lại là Ving, a key to closing

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Tuyết
Tuan

47. Tính từ sở hữu ITS trong tiếng Anh

cho mình hỏi từ its trong câu nghĩa là gì và nó đóng vai trò như thế nào trong câu:" The plant will be closed at noon tomorrow for its annual safety inspection", mong ad mở rộng giúp mình?

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

48. Cách dùng từ ANTICIPATE

mình tra từ:" anticipate" trong từ điển không thấy nghĩa "trông chờ, mong đợi" , ad giải thích giúp mình ạ?

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Huy
Trần Hửu Huy

49. Chức năng của giới từ trong câu

Hi Ad

Câu dưới đây thì từ having có nghĩa là gì và là từ loại gì? Nhờ Ad giải thích giúp.
Are you interested in having dinner together tonight?

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Giang
Peter

50. Giải đáp vì từ HER trong câu hỏi 2

Hi Ad.
Câu dưới đây trong bài thừa từ “her” từ đoạn her quitting her job đúng k?
Notify her manager about her quitting her job.

Hỏi cách đây 3 tháng bởi Giang
Peter