Phát âm tiếng Anh chuẩn

 

Giao tiếp tiếng Anh tốt là một nhu cầu ngày càng lớn hơn bao giờ hết, tuy nhiên thực tế là nhiều người Việt Nam vẫn còn giao tiếp vẫn còn khá lúng túng với người nước ngoài vì phát âm tiếng Anh còn chưa chuẩn. Nguồn gốc sâu xa của chuyện này là do chúng ta chưa được học cách phát âm tiếng Anh chuẩn.

Bởi vì bản chất của kỹ năng nói chỉ đơn giản là phát ra một chuỗi âm, nên nếu chúng ta phát âm đúng từng âm một thì sẽ phát âm chuẩn ngay. Và đó là lí do team Tiếng Anh Mỗi Ngày đã tạo ra bài học này để giúp bạn phát âm tiếng Anh thật chuẩn!

Một số điểm nho nhỏ bạn cần lưu ý trước khi bắt đầu:

 • Khi nói đến "âm" là chúng ta đang nói đến "âm thanh được phát ra", không phải là các chữ cái. Trong tiếng Anh, một chữ cái có thể biểu thị cho các "âm" khác nhau, tùy theo từng từ.
  Ví dụ: chữ cái "e" có thể phát âm là /iː/ như trong từ "me" "me" , hoặc cũng có thể phát âm là /e/ như trong từ "men" "men" .
 • Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy các ký tự /iː/ /e/. Đây chính là các ký hiệu cho các âm trong tiếng Anh mà các từ điển Oxford hay Cambridge dùng để chỉ cách phát âm của từ. 
  (Những kí hiệu này có tên là IPA - International Phonetics Alphabet: Bản phiên âm quốc tế. Bạn không nhất thiết phải học thuộc các ký tự này, nhưng nếu biết thì sẽ là một điểm cộng rất lớn, vì bạn có thể học phát âm của bất kỳ từ nào khi tra từ điển!)
 • Chúng ta sẽ học phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ, vì đây là kiểu phát âm tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

 

 

NGUYÊN ÂM

 

Trong tiếng Việt của chúng ta có các nguyên âm như a, ă, â, e, ê, o, ô, ơ, u, ư. Vậy tiếng Anh có những nguyên âm nào và phát âm của chúng ra sao, chúng ta hãy cùng học cách phát âm dưới đây nhé!

Nguyên âm Cách phát âm Ví dụ
ɑ
(từ điển thường viết là æ)
giống "a" tiếng Việt bath /bæθ/ "bath" bồn tắm
trap /træp/ "trap" cái bẫy
cat /kæt/ "cat" con mèo
ɑː giống "a" tiếng Việt nhưng đọc kéo dài ra
(Mẹo: khi thấy dấu hai chấm "ː" giống như trong /ɑː/ thì nguyên âm đó sẽ đọc kéo dài ra)
father /ˈfɑːðər/ "father" cha
spa /spɑː/ "spa" spa
lot /lɑːt/ "lot" nhiều
ɔː giống "o" tiếng Việt nhưng đọc kéo dài ra bought /bɔːt/ "bought" đã mua
cloth /klɔːθ/ "cloth" miếng vải
all /ɔːl/ "all" tất cả
e giống "e" tiếng Việt dress /dres/ "dress" váy
met /met/ "met" đã gặp
bread /bred/ "bread" bánh mì
i
(từ điển thường viết là ɪ)
giống "i" tiếng Việt kid /kɪd/ "kid" đứa nhỏ
pink /pɪŋk/ "pink" màu hồng
lip /lɪp/ "lip" môi
giống "i" tiếng Việt nhưng đọc kéo dài ra bee /biː/ "bee" con ong
lead /liːd/ "lead" dẫn dắt
money /ˈmʌni/ "money" tiền
ə giống "ơ" tiếng Việt nhưng đọc lướt rất nhanh about /əˈbaʊt/ "about" về
syrup /ˈsɪrəp/ "syrup" si rô
arena /əˈriːnə/ "arena" đấu trường
ʌ giống "ơ" tiếng Việt bus /bʌs/ "bus" xe buýt
flood /flʌd/ "flood" lũ lụt
must /mʌst/ "must" bắt buộc phải
əː
(từ điển thường viết là ɜː)
giống "ơ" tiếng Việt nhưng đọc kéo dài hurt /hɜːrt/ "hurt" làm đau
sir /sɜːr/ "sir" ngài
merge /mɜːrdʒ/ "merge" hợp lại
u
(từ điển thường viết là ʊ)
giống "u" tiếng Việt book /bʊk/ "book" sách
put /pʊt/ "put" đặt, để
should /ʃʊd/ "should" nên
giống "u" tiếng Việt nhưng đọc kéo dài ra choose /tʃuːz/ "choose" chọn lựa
true /truː/ "true" thật
who /huː/ "who" ai

 

Ngoài ra, giống như tiếng Việt có một số nguyên âm đôi như ai, ây, ôi, ua, tiếng Anh cũng có một số nguyên âm đôi như sau:

Nguyên âm đôi Cách phát âm Ví dụ
giống "ai" tiếng Việt my /maɪ/ "my" của tôi
line /laɪn/ "line" đường thẳng
buy /baɪ/ "buy" mua
giống "ao" tiếng Việt now /naʊ/ "now" bây giờ
how /haʊ/ "how" như thế nào
about /əˈbaʊt/ "about" về
giống "ây" tiếng Việt lake /leɪk/ "lake" hồ nước
paid /peɪd/ "paid" đã trả tiền
rein /reɪn/ "rein" dây cương
ɔɪ giống "oi" tiếng Việt boy /bɔɪ/ "boy" bé trai
choice /tʃɔɪs/ "choice" sự lựa chọn
toy /tɔɪ/ "toy" đồ chơi

(hoặc đôi khi cũng được viết là əʊ)
giống "âu" tiếng Việt know /noʊ/ "know" biết
home /hoʊm/ "home" nhà
toe /toʊ/ "toe " ngón chân

 

Luyện tập phân biệt các nguyên âm dễ nhầm lẫn

Chọn cách đọc của các từ sau:

sit →   hay Ⓑ   → 

bed →  "bad"  hay Ⓑ "bed"  → 

note →  "not"  hay Ⓑ "note"  → 

hot →  "hot"  hay Ⓑ "hat"  → 
 

PHỤ ÂM

 

Tiếng Anh có khá nhiều phụ âm, một số tương đồng tiếng Việt, một số thì khá khác biệt.

Trước hết chúng ta hãy cùng học cách phát âm các phụ âm tiếng Anh gần giống tiếng Việt dưới đây nhé:

Phụ âm Cách phát âm Ví dụ
m giống "m" tiếng Việt man /mæn/ "man" đàn ông
woman /ˈwʊmən/ "woman" phụ nữ
seem /siːm/ "seem " có vẻ
n giống "n" tiếng Việt now /naʊ/ "now" bây giờ
any /ˈeni/ "any" bất kỳ
can /kæn/ "can " có thể
ŋ giống "ng" tiếng Việt sing /sɪŋ/ "sing" hát
link /lɪŋk/ "link" liên kết
angry /ˈæŋɡri/ "angry " tức giận
p gần giống "p" tiếng Việt nhưng có bật hơi mạnh pie /paɪ/ "pie" cái bánh
speak /spiːk/ "speak" nói
tap /tæp/ "tap " chạm nhẹ, gõ nhẹ
b giống "b" tiếng Việt buy /baɪ/ "buy" mua
able /ˈeɪbl/ "able" có thể
tab /tæb/ "tab " dải áo
t gần giống "t" tiếng Việt nhưng có bật hơi mạnh time /taɪm/ "time" thời gian
stop /stɑːp/ "stop" dừng lại
foot /fʊt/ "foot " bàn chân
d giống "đ" tiếng Việt dime /daɪm/ "dime" một hào
adopt /əˈdɑːpt/ "adopt" nhận nuôi
food /fuːd/ "food " thức ăn
k gần giống "c" và "k" tiếng Việt nhưng có bật hơi mạnh came /keɪm/ "came" đã đến
sky /skaɪ/ "sky" bầu trời
back /bæk/ "back " trở lại
g giống "g" tiếng Việt game /geɪm/ "game" trò chơi
legal /ˈliːɡl/ "legal" hợp pháp
bag /bæɡ/ "bag " cái túi, cái giỏ
f giống "ph" tiếng Việt fine /faɪn/ "fine" ổn
afford /əˈfɔːrd/ "afford" có thể chi trả được
leaf /liːf/ "leaf " chiếc lá
v giống "v" tiếng Việt vine /vaɪn/ "vine" dây leo
advice /ədˈvaɪs/ "advice" lời khuyên
leave /liːv/ "leave " rời khỏi
s giống "x" tiếng Việt sue /suː/ "sue" kiện tụng
excite /ɪkˈsaɪt/ "excite" làm cho phấn khởi
race /reɪs/ "race " cuộc đua
z giống "z" zoo /zuː/ "zoo" sở thú
exact /ɪɡˈzækt/ "exact" chính xác
raise /reɪz/ "raise " nâng lên
h giống "h" tiếng Việt hat /hat/ "hat" cái mũ, cái nón
hold /hoʊld/ "hold " cầm, nắm, giữ
who /huː/ "who" ai
l giống "l" tiếng Việt line /laɪn/ "line" đường thẳng
slot /slɑːt/ "slot" khe
mail /meɪl/ "mail " thư

 

Những phụ âm tiếng Anh có cách phát âm lạ với người Việt:

Phụ âm Cách phát âm Ví dụ
gần giống "ch" tiếng Việt nhưng có bật hơi mạnh, hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! choose /tʃuːz/ "choose" lựa chọn
achieve /əˈtʃiːv/ "achieve" đạt được
beach /biːtʃ/ "beach " bãi biển
gần giống "ch" tiếng Việt, hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! join /dʒɔɪn/ "join" tham gia
education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ "education" giáo dục
badge /bædʒ/ "badge " huy hiệu
θ hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! thin /θɪn/ "thin" ốm, mỏng
ethic /ˈeθɪk/ "ethic" đạo đức
bath /bæθ/ "bath " bồn tắm
ð hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! that /ðæt/ "that" cái đó
within /wɪˈðɪn/ "within" trong vòng
bathe /beɪð/ "bathe " tắm trong bồn tắm
ʃ giống "s" nhưng cong lưỡi nhiều hơn, hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! shop /ʃɑːp/ "shop" cửa tiệm
attention /əˈtenʃn/ "attention" sự chú ý
wash /wɔːʃ/ "wash " rửa
ʒ hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! measure /ˈmeʒər/ "measure" đo đạc
explosion /ɪkˈsploʊʒn/ "explosion" vụ nổ
massage /məˈsɑːʒ/ "massage " mát-xa
r hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! red /red/ "red" màu đỏ
brown /braʊn/ "brown" màu nâu
door /dɔːr/ "door " cái cửa
j giống "d" giọng miền Nam tiếng Việt, hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! you /juː/ "you" (đại từ ngôi thứ hai)
yes /jes/ "yes" vâng
yolk /joʊk/ "yolk" lòng đỏ trứng
w gần giống "o" trong "oa" hoặc "u" trong "uy", hãy lắng nghe các ví dụ và bắt chước cách phát âm nhé! word /wɜːrd/ "word" từ
while /waɪl/ "while" trong khi
away /əˈweɪ/ "away" không có mặt

 

Luyện tập phân biệt các phụ âm dễ nhầm lẫn

Chọn phát âm đúng của các từ sau:

there →   hay Ⓑ "there"  → 

wordy →  "wordy"  hay Ⓑ "worthy"  → 

sun →  "shun"  hay Ⓑ "sun"  → 

mash →  "mash"  hay Ⓑ "mass"  → 

dime →  "time"  hay Ⓑ "dime"  → 

game →  "came"  hay Ⓑ "game"  → 

back →  "back"  hay Ⓑ "bag"  → 

zoo →  "sue"  hay Ⓑ "zoo"  → 

racer →  "racer"  hay Ⓑ "razor"  → 

advise →  "advice"  hay Ⓑ "advise"  → 

joke →   hay Ⓑ "joke"  → 

batch →  "batch"  hay Ⓑ "badge"  → 

 

 

THỬ THÁCH "CHỌN CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN"

 

Chắc hẳn qua 2 bảng tóm tắt trên, bạn đã hiểu cách phát âm chuẩn cho từng nguyên âm và phụ âm một, và biết cách đọc các ký tự phiên âm tiếng Anh trong từ điển rồi phải không nào! Vậy chúng ta hãy vận dụng kiến thức mới học qua một thử thách nho nhỏ của Giao Tiếp Siêu Tốc, sản phẩm học tiếng Anh giao tiếp của Tiếng Anh Mỗi Ngày nhé!

Hãy chọn cách phát âm tiếng Anh đúng cho 5 từ sau. Nếu bạn phân vân giữa 2 cách phát âm, hãy mạnh dạn mở quyển từ điển của mình ra để tìm phiên âm và biết cách đọc chính xác nhé!

 

OF

COMMENT

CHOCOLATE

HEART

HEIGHT

 

Bạn đã chọn phát âm đúng của bao nhiêu từ ở trên? Hãy comment ở dưới phần bình luận để ad và mọi người cùng biết nhé!

Hy vọng qua bài này, bạn đã hiểu cách phát âm tiếng Anh chuẩn và nói chính xác hơn. Hãy tiếp tục luyện tập hằng ngày để trở nên tự tin trong giao tiếp tiếng Anh!


▶ Tiếp theo: Sau khi đă nắm vững cách phát âm các âm trong tiếng Anh, bạn sẽ muốn học tiếp về các chủ đề sau: 

 


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO