Hội thoại 1

Tiếng Anh Giao Tiếp Nghề Nghiệp 1

Where do you work? Audio: <strong>Where do you work?</strong>

I work for a law firm. Audio: <strong>I work for a law firm.</strong> Xem chú thích

 

What do you do there? Audio: <strong>What do you do there?</strong>

I answer phones, file papers, and create spreadsheets. Audio: I answer phones, file papers, and create spreadsheets. Xem chú thích

 

What are spreadsheets? Audio: What are spreadsheets?

Spreadsheets are documents created on a computer that contain all kinds of data in rows and columns. Audio: Spreadsheets are documents created on a computer that contain all kinds of data in rows and columns. Xem chú thích

 

It sounds complicated. Audio: It sounds complicated. Xem chú thích

 

Not really. It's pretty easy. The computer does all the calculations for you. Audio: Not really. It's pretty easy. The computer does all the calculations for you. Xem chú thích

 

Do you like your job? Audio: Do you like your job? Xem chú thích

 

The job is ok. But, my bosses are great. Audio: The job is ok. But, my bosses are great. Xem chú thích

 

Where do you work? Audio: <strong>Where do you work?</strong>
Bạn đang làm ở đâu?

I work for a law firm. Audio: <strong>I work for a law firm.</strong>
Tôi làm cho một công ty luật.

What do you do there? Audio: <strong>What do you do there?</strong>
Bạn làm gì ở đó?

I answer phones, file papers, and create spreadsheets. Audio: I answer phones, file papers, and create spreadsheets.
Tôi trả lời điện thoại, sắp xếp giấy tờ, và tạo mấy cái bảng tính.

What are spreadsheets? Audio: What are spreadsheets?
Những bảng tính đó là gì?

Spreadsheets are documents created on a computer that contain all kinds of data in rows and columns. Audio: Spreadsheets are documents created on a computer that contain all kinds of data in rows and columns.
À là những tài liệu tạo trên máy tính chứa tất cả dữ liệu theo cột và hàng ấy.

It sounds complicated. Audio: It sounds complicated.
Nghe có vẻ phức tạp quá.

Not really. It's pretty easy. The computer does all the calculations for you. Audio: Not really. It's pretty easy. The computer does all the calculations for you.
Không hẳn đâu. Nó khá dễ đấy. Máy tính làm tất cả các công việc tính toán cho bạn.

Do you like your job? Audio: Do you like your job?
Bạn có thích công việc của bạn không?

The job is ok. But, my bosses are great. Audio: The job is ok. But, my bosses are great.
Công việc thì cũng tạm. Nhưng mà các sếp thì rất tuyệt.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Hỏi người khác đang làm việc ở đâu
 • Where do you work? Audio: Where do you work?
  Bạn đang làm ở đâu?

 • Who do you work for? Audio: Who do you work for?
  Bạn làm việc cho ai (công ty nào)?

Trả lời đang làm việc ở đâu

Cấu trúc: I work for + CÔNG TY, TỔ CHỨC

Ví dụ:

 • I work for a law firm. Audio: I work for a law firm.
  Tôi làm cho một công ty luật.

 • I work for an investment bank. Audio: I work for an investment bank.
  Tôi làm cho một ngân hàng đầu tư.

Cấu trúc: I'm a partner in + CÔNG TY, TỔ CHỨC

Ví dụ:

 • I'm a partner in an estate agent. Audio: I'm a partner in an estate agent.
  Tôi là thành viên của một công ty bất động sản.

 • I'm a partner in an auditing firm. Audio: I'm a partner in an auditing firm.
  Tôi là thành viên của một công ty kiểm toán.

 • I work for myself. Audio: I work for myself.
  Tôi làm cho chính mình. (Tự kinh doanh)

 • I'm self-employed. Audio: I'm self-employed.
  Tôi tự kinh doanh.

Hỏi người khác đang làm công việc gì
 • What do you do there? Audio: What do you do there?
  Bạn làm gì ở đó?

 • What sort of work do you do? Audio: What sort of work do you do?
  Bạn làm công việc gì?

 • What line of work are you in? Audio: What line of work are you in?
  Bạn làm trong lĩnh vực nào?

Trả lời hiện tại đang làm công việc gì

Cấu trúc: I'm a/an + NGHỀ NGHIỆP

Ví dụ:

 • I'm a student. Audio: I'm a student.
  Tôi đang là một học sinh.

 • I'm a teacher. Audio: I'm a teacher.
  Tôi đang là một giáo viên.

Cấu trúc: I work as a/an + NGHỀ NGHIỆP

Ví dụ:

 • I work as an accountant. Audio: I work as an accountant.
  Tôi đang là một nhân viên kế toán.

 • I work as a sales manager. Audio: I work as a sales manager.
  Tôi đang là trưởng phòng kinh doanh.

Cấu trúc: I work in + LĨNH VỰC LÀM VIỆC

Ví dụ:

 • I work in public relations. Audio: I work in public relations.
  Tôi làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

 • I work in IT. Audio: I work in IT.
  Tôi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 • I'm unemployed. Audio: I'm unemployed.
  Tôi thất nghiệp.

 • I'm out of work. Audio: I'm out of work.
  Tôi thất nghiệp.

 • I'm not working at the moment. Audio: I'm not working at the moment.
  Hiện tại tôi không có làm gì cả.

 


Hội thoại 2

Tiếng Anh Giao Tiếp Nghề Nghiệp 2

What is the best way to find a job here? Audio: <strong>What is the best way to find a job here?</strong>

There are different ways of conducting a job search. Do you know what you want to do? Audio: There are different ways of conducting a job search. <strong>Do you know what you want to do?</strong> Xem chú thích

 

I don't know. Audio: I don't know.

Can you work part-time or full-time? Audio: <strong>Can you work part-time or full-time?</strong> Xem chú thích

 

It doesn't matter right now, either one would be OK. Audio: It doesn't matter right now, either one would be OK.

The binders have current local job listings and the computer jobs lists are good too. Understand? Audio: The binders have current local job listings and the computer jobs lists are good too. Understand? Xem chú thích

 

OK, I'll go check it out. Audio: OK, I'll go check it out.

Schedule an appointment with a counselor and you can get more information. Would that work for you? Audio: Schedule an appointment with a counselor and you can get more information. Would that work for you? Xem chú thích

 

I'm not sure. Audio: I'm not sure.

Everything that you need for a successful job search is here. Happy job searching! Audio: Everything that you need for a successful job search is here. Happy job searching!

What is the best way to find a job here? Audio: <strong>What is the best way to find a job here?</strong>
Cách tốt nhất để kiếm một công việc ở đây là gì?

There are different ways of conducting a job search. Do you know what you want to do? Audio: There are different ways of conducting a job search. <strong>Do you know what you want to do?</strong>
Có nhiều cách để tìm kiếm công việc. Bạn có biết bạn muốn làm gì không cái đã?

I don't know. Audio: I don't know.
Tôi cũng chả biết.

Can you work part-time or full-time? Audio: <strong>Can you work part-time or full-time?</strong>
Bạn có thể làm bán thời gian hay toàn thời gian?

It doesn't matter right now, either one would be OK. Audio: It doesn't matter right now, either one would be OK.
Chuyện đó không thành vấn đề bây giờ, làm cái nào cũng được hết.

The binders have current local job listings and the computer jobs lists are good too. Understand? Audio: The binders have current local job listings and the computer jobs lists are good too. Understand?
Mấy cái tập hồ sơ đều có danh sách những công việc tuyển dụng của địa phương và danh sách công việc trên máy tính cũng là một nguồn tốt để tìm hiểu. Hiểu chưa nào?

OK, I'll go check it out. Audio: OK, I'll go check it out.
Được rồi, để tôi đi xem qua chúng.

Schedule an appointment with a counselor and you can get more information. Would that work for you? Audio: Schedule an appointment with a counselor and you can get more information. Would that work for you?
Đặt lịch hẹn với nhân viên tư vấn và bạn có thể sẽ có thêm nhiều thông tin đó. Làm vậy sẽ có hiệu quả cho bạn chứ?

I'm not sure. Audio: I'm not sure.
Tôi cũng không chắc.

Everything that you need for a successful job search is here. Happy job searching! Audio: Everything that you need for a successful job search is here. Happy job searching!
Mọi thứ bạn cần để tìm kiếm công việc thành công đều nằm ở đây. Chúc bạn kiếm việc vui nhé!


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO