Cụm động từ chủ đề điện thoại

1/ pick up: nhấc máy

Vd: The phone rang and rang and nobody picked up.

(Điện thoại cứ reo mà không ai bắt máy.)

 

2/ hang up: gác máy, cúp máy

  Vd: Don't hang up yet! I still want to talk to you.

(Khoan cúp máy đã. Tôi vẫn còn muốn nói chuyện với bạn.)

 

3/ cut off: mất sóng, mất kết nối

Vd: We were cut off in the middle of our conversation.

(Chúng tôi bị mất kết nối khi đang nói chuyện giữa chừng.)

 

4/ break up: nghe không rõ do tín hiệu yếu

Vd: I can't hear you anymore. You're breaking up.

(Tôi không nghe thấy bạn nữa. Tín hiệu bên bạn không tốt.)

 

5/ get through: có thể liên lạc được với ai bằng điện thoại

Vd: I finally got through to Warren on his mobile.

(Cuối cùng tôi đã liên lạc được với Warren bằng di động.)

 

6/ put through: nối máy cho ai

Vd: Can you put me through to the manager, please?

(Cô có thể nối máy với giám đốc giúp tôi được không?)

 

7/ call back: gọi lại

Vd: I'm busy right now. Can you call me back in ten minutes?

(Giờ tôi đang bận. 10 phút nữa anh gọi lại cho tôi được không?)

 

8/ speak up: dùng để bảo ai đó nói lớn hơn

Vd: Can you speak up a bit? It's very noisy here.

(Anh nói lớn một chút được không? Ở đây rất ồn.)


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

  • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
  • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
  • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
  • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

  • Không học vẹt
  • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO