Cụm động từ chủ đề quần áo

1/ put on: mặc, mang (giày, quần áo)

Vd: She put on her coat and went out.

(Cô ấy mặc áo khoác và đi ra ngoài.)

 

2/ take off: cởi (giày, quần áo)

Vd: I’d better take my shoes off.

(Tốt hơn tôi nên cởi giày ra.)

 

3/ dress up: ăn mặc trang trọng

Vd: You don't need to dress up. It’s just a family get-together.

(Bạn không cần phải ăn mặc trang trọng quá. Đây chỉ là một buổi họp mặt gia đình.)

 

* “dress up” còn có nghĩa là mặc phục trang để đóng giả làm người khác

Vd: He dressed up as a cowboy for the party.

(Anh ta ăn mặc như một cao bồi để đến bữa tiệc.)

 

4/ dress down: ăn mặc bình thường, không trang trọng

Vd: She dressed down on her first date.

(Cô ấy mặc đồ thật bình thường vào ngày hẹn đầu tiên.)

 

5/ take in: thu hẹp lại (quần áo)

Vd: I'll have to take this dress in at the waist - it's too big.

(Tôi phải thu hẹp phần eo của cái váy này lại – nó quá rộng.)

 

6/ let out: nới rộng ra (quần áo)

Vd: This dress is too tight. Could you let it out a bit?

(Cái váy này quá chật. Cô có thể nới nó ra một chút được không?)

 

7/ take up: rút ngắn

Vd: I want to take this pair of pants up. It’s too long.

(Tôi muốn rút ngắn cái quần này. Nó quá dài.)

 

8/ let down: làm dài thêm bằng cách thả thêm lai xuống

Vd: Could you let this pair of jeans down a bit? I’m getting taller.

(Cô thả thêm lai quần jeans này cho dài một chút được không? Tôi đang cao lên.)

 

9/ try on: mặc thử (quần áo, giày, ...)

Vd: Wow! It’s a cowboy hat. Can I try it on?

(Wow! Đó là nón cao bồi. Tôi có thể đội thử được không?)

 

10/ throw on: mặc quần áo một cách vội vã

Vd: He threw on his sweater.

(Anh ấy mặc vội cái áo len.)


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

  • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
  • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
  • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
  • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

  • Không học vẹt
  • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO