follow up - 600 Từ Vựng TOEIC

Đầu tiên, Tiếng Anh Mỗi Ngày xin cảm ơn tất cả các bạn đang luyện thi TOEIC tại Tiếng Anh Mỗi Ngày đã nhiệt tình đặt câu ví dụ cho từ vựng follow up trong chủ đề Applying & Interviewing của 600 Từ Vựng TOEIC. Qua đó, chúng mình nhận thấy là từ follow up có vẻ hơi "khó nhai" với rất nhiều bạn.

Vì vậy, bài viết này sẽ giải thích rõ ràng những điểm khó của từ follow up cho tất cả mọi người cùng học!

 

1. Nghĩa của từ follow up

Từ follow up không có từ tương đương trong tiếng Việt, tuy nhiên chúng ta có thể diễn tả nghĩa của từ follow up là: tiếp nối một việc nào đó bằng một hành động khác.

follow up - 600 Từ Vựng TOEIC

Ví dụ:

 1. Ví dụ 1: You should follow up your phone call with an email or a letter.
  = Bạn nên tiếp nối cuộc điện thoại bằng một email hoặc một lá thư.
  → Câu này có nghĩa là: sau khi bạn gọi điện thoại xong, bạn cần phải gửi một email hoặc gửi một lá thư.
   
 2. Ví dụ 2: She followed up her first novel with a second one.
  = Cô ấy đã tiếp nối cuốn tiểu thuyết đầu tiên bằng cuốn thứ hai.
  → Cô ấy đã ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong quá khứ rồi, và bây giờ cô ấy ra mắt cuốn thứ hai để tiếp nối cuốn thứ nhất.

 

2. Cách dùng từ follow up

Qua 2 ví dụ trên, chắc bạn cũng để ý rằng, 2 việc được nhắc đến theo sau follow up phải là 2 việc có một mối quan hệ gắn bó với nhau.

Ví dụ đúng:

 1. Trong ví dụ 1 ở trên, việc gọi điện thoại cần phải được follow up bằng việc gửi email hoặc gửi thư là có một lý do nào đó, ví dụ như là để xác nhận lại thông tin đã trao đổi qua điện thoại, hoặc để thể hiện sự cảm ơn về cuộc gọi chẳng hạn.
   
 2. Trong ví dụ 2 ở trên, có khả năng cuốn tiểu thuyết thứ hai có mối quan hệ với cuốn thứ nhất là vì câu chuyện trong cuốn thứ nhất được viết tiếp trong cuốn thứ hai.
   

Như vậy, nếu nói về 2 việc không liên quan với nhau thì chúng ta KHÔNG dùng follow up được:

Ví dụ sai:

 1. She followed up studying English with doing math homework.
  → Nếu muốn nói ý là "cô ấy tiếp nối việc học tiếng Anh bằng việc làm bài tập toán" thì không dùng follow up được, bởi vì bản chất 2 việc này không có quan hệ gì với nhau cả.
  → Để diễn đạt ý này, bạn có thể nói như sau "She studied English and then did math homework."

 

Ngoài ra, việc được follow up cũng thường phải là việc quan trọng (như công việc, học hành, thủ tục, vân vân) hoặc một việc có quy mô lớn (như phát hành sách, phát hành album nhạc, làm tập phim mới, vân vân).

Ví dụ đúng:

 1. Trong ví dụ 1 ở trên, việc gọi điện thoại cần phải được follow up bằng việc gửi email hoặc gửi thư vì nó quan trọng, ví dụ như nếu không follow up thì sẽ không xác nhận được nội dung đã trao đổi qua điện thoại, hay bị cho là bất lịch sự chẳng hạn.
   
 2. Trong ví dụ 2 ở trên, việc ra mắt một cuốn tiểu thuyết là một việc có quy mô lớn, nên chúng ta có thể dùng từ follow up.

 

Chúng ta cũng thường KHÔNG dùng follow up với những việc nhỏ hoặc bình thường như các việc thường ngày.

Ví dụ sai:

 1. He followed up washing his face with brushing his teeth.
  → Việc rửa mặt và đánh răng là những việc quá nhỏ và không quan trọng, vì vậy không thể dùng follow up.

 

Kích để xem thêm hướng dẫn học từ vựng tiếng Anh  
 

Bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách tạo cho mình một Tài khoản học thử miễn phí:

Tạo tài khoản học thử miễn phí ⯈