Từ vựng rất cần thiết trong việc sử dụng tiếng Anh. Đây là tổng hợp những từ vựng cần thiết nhất và thông dụng nhất cần dùng khi bạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh mà bạn có thể dùng khi phỏng vấn trong tiếng Anh, hoặc hội thoại đời thường. Những từ vựng này bao gồm: Chào hỏi, Tên, Tuổi, Nghề nghiệp, Sở thích.

I. Chào hỏi xã giao

1. Hello/Hi: Xin chào

2. Good morning: Chào buổi sáng

3. Good afternoon: Chào buổi chiều

4. Good evening: Chào buổi tối

5. Know: biết

VD: Nice to know you (Vui được biết bạn)

6. Meet: gặp

VD: Nice to meet you (Vui được gặp bạn)

7. Pleasure: hân hạnh

VD: My pleasure (rất hân hạnh)

       It’s a pleasure to meet you (Hân hạnh được gặp bạn.)

 

II. Giới thiệu tên tuổi

1. Introduce: giới thiệu

2. Myself: bản thân

​VD: Let me introduce myself. (Cho tôi tự giới thiệu mình)

3. Name: tên

⇒ Full name: tên đầy đủ

⇒ First name: tên cuối trong tiếng việt

⇒ Last name: họ

VD: My full name is Nguyen Dinh Giang. My first name is Giang. My last name is Nguyen. 

      (Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Đình Giang. Tên Giang, họ Nguyễn.)

4. Call: gọi

VD: You can call me Giang. (Bạn có thể gọi tôi là Giang.)

5. Age: tuổi

VD: Can I know your age? (Tôi có thể biết tuổi bạn được không?)

 

III. Giới thiệu quê quán

1. Come: đến

⇒ come from: đến từ

VD: I come from Vietnam. (Tôi đến từ Việt Nam.)

2. Born: được sinh ra.

VD: I was born in Dong Nai. I was born in 1995.

      (Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tôi sinh năm 1995.)

3. Grow up: lớn lên.

VD: I grow up in Ho Chi Minh City. (Tôi lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh.)

4. Live: sống

VD: I live in Ho Chi Minh City. (Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.)

 

IV. Giới thiệu nghề nghiệp

1. Job: nghề

VD: What is your job? (Nghề nghiệp của bạn là gì?)

2. Teacher: giáo viên

VD: I am a teacher. (Tôi là giáo viên.)

3. Doctor: bác sĩ

VD: I am a doctor (Tôi là bác sĩ.)

4. Student: sinh viên/ học sinh

VD: I am a student. (Tôi là sinh viên.)

5. Work: làm việc

⇒ Work for: làm việc cho công ty nào.

VD: I work for a Japanese company. (Tôi làm việc cho một công ty Nhật Bản.)

 

V. Giới thiệu sở thích

1. Hobby: sở thích

VD: What is your hobby? My hobby is … (Sở thích của bạn là gì? Sở thích của tôi là …)

2. Interest (có thể thay thế cho hobby): sở thích, sự hứng thú

VD: My interest is listening to music. (Sở thích của tôi là nghe nhạc)

⇒ be interested in: hứng thú về

VD: I am interested in listening to music. (Tôi hứng thú việc nghe nhạc.)

3. Like: thích

VD: I like comics. (Tôi thích truyện tranh)

4. Love: yêu

VD: I love going out. (Tôi yêu việc ra ngoài.)

5. Hate: ghét

6. Read: đọc

7. Book: sách ⇒ a book: 1 quyển sách

                       ⇒ Books: nhiều quyển sách

VD: I hate reading books (Tôi ghét đọc sách)

8. Play: chơi

9. Chess: cờ (cờ tướng, cờ vua...)

VD: My hobby is playing chess. (Sở thích của tôi là chơi cờ.)

10. football/ soccer: bóng đá

VD: I like playing football (Tôi thích chơi bóng đá.)

11. Travel: du lịch

VD: I love travelling (Tôi yêu du lịch)

 

Xem thêm: Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong 10 phút.

                  Công thức giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh chinh phục nhà tuyển dụng


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

  • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
  • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
  • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
  • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

  • Không học vẹt
  • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO