1/ accept (verb): chấp nhận

    Vd: She’s decided to accept the job.

          (Cô quyết định nhận công việc đó.)

 

2/ except (verb): ngoại trừ

    Vd: Everyone enjoyed the party except Joe.

       (Mọi người đều thích buổi tiệc, ngoại trừ Joe.) 


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.