1/ alone (adj) (adv): một mình, không có ai bên cạnh

     Vd: He lives ALONE.

           (Anh ta sống một mình.)

 

**  “alone” thường được nhấn mạnh bằng “all

      Vd: She was sitting ALL ALONE in the hall.

            (Cô ấy ngồi một mình trong sảnh.)

 

2/lonely (adj): cô đơn

    Vd: She lives alone and often feels LONELY.

         (Cô ấy sống một mình và thường cảm thấy cô đơn.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)