1/ college  /ˈkɑːlɪdʒ/ (noun): trường cao đẳng, đại học

   Vd: He's hoping to go to COLLEGE next year.

         (Anh ta hy vọng được đi học đại học vào năm sau.)

 

2/ colleague  /ˈkɑːliːɡ/ (noun): đồng nghiệp

     Vd: She’s a COLLEAGUE of mine.

           (Cô ấy là đồng nghiệp của tôi.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)