1/ efficient (adj): làm việc/hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm được thời gian/công sức

   Vd: More EFFICIENT use of energy resources is vital.

         (Việc sử dụng nguồn năng lượng có hiệu quả là rất quan trọng.)

 

2/ effective (adj): công hiệu, có tác dụng

    Vd: My headache’s much better. Those tablets are really EFFECTIVE.

         (Chứng đau đầu của tôi đã đỡ nhiều rồi. Những viên thuốc này thực sự rất công hiệu.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)