phan-biet-famous-infamous

 

 

1/ famous (adj): nổi tiếng

    Vd: He became FAMOUS for his novels.

          (Anh ấy trở nên nổi tiếng vì tiểu thuyết của mình.)

 

2/ infamous (adj): nổi tiếng do cái gì đó không tốt, tiếng xấu

     Vd: This city is INFAMOUS for robbery.

           (Thành phố này có tiếng về các vụ cướp.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)