“farther” và “further” đều là dạng so sánh hơn của tính từ “far”. Cả hai đều được dùng khi so sánh về khoảng cách.

Vd: I have to travel FARTHER/FURTHER to work now.

       (Bây giờ, tôi phải đi làm xa hơn.)

 

**Tuy nhiên, khi nói đến số lượng hay mức độ, hay mang ý nghĩa là thêm nữa thì ta dùng “further”

Vd: For FURTHER information, visit our website at TiengAnhMoiNgay.com.

      (Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web TiengAnhMoiNgay.com)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)