Động từ “hang” khi chia ở quá khứ và quá khứ phân từ có hai dạng:

 

1/ ‘hanghangedhanged’ được dùng khi nói đến hình phạt treo cổ

      Vd: They HANGED the prisoner for treason.

            (họ treo cổ tên tù nhân vì tội phản quốc.)

 

      Vd: The convicted killer was HANGED at dawn.

           (Tên sát nhân bị treo cổ vào bình minh.)

 

2/ ‘hanghunghung’ được dùng cho những nghĩa còn lại của ‘hang’

      Vd: I HUNG the painting on the wall.

            (Tôi treo bức tranh lên tường.)

 

      Vd: The painting was HUNG on the wall.

           (Bức tranh được treo lên tường.)

 


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)