Phân biệt historical  và historic

 

"historical" và "historic" đều là tính từ của danh từ "history". Nhưng hai từ này có sự khác biệt về nghĩa.

1/ historical (adj): thuộc về lịch sử, có liên quan đến lịch sử

    Vd: The kings are listed in HISTORICAL order.

          (Tên các vị vua được liệt kê theo thứ tự lịch sử.)

 

2/ historic (adj): quan trọng, có ý nghĩa lịch sử

     Vd: It’s wonderful to have many people here on this HISTORIC occasion.

           (Thật tuyệt khi có nhiều người ở đây trong dịp quan trọng này.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)