1/ imply (verb): (người nói, người viết) ám chỉ

      Vd: The article IMPLIED that the pilot was responsible for the accident.

            (Bài báo ám chỉ rằng viên phi công là người chịu trách nhiệm chi  vụ tai nạn này.)

 

2/ infer (verb): (người nghe, người đọc) suy ra

      Vd:  I INFERRED from the article that the pilot was responsible for the accident.

            (Tôi suy ra từ bài báo rằng viên phi công là người chịu trách nhiệm chi  vụ tai nạn này.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)