1/ instant (adj): lập tức

    Vd: The show was an INSTANT success.

          (Buổi trình diễn đó thành công ngay lập tức.)

 

  ** instant (adj): (thức ăn, đồ uống) liền

      Vd: INSTANT noodles may cause health problems.

           (Mì ăn liền có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.)

 

2/ constant (adj): liên tục, lặp đi lặp lại

     Vd: Jane's CONSTANT chatter annoyed him.

           (Jane nói chuyện liên tục làm phiền anh ta.)

 

  ** constant (adj): không đổi

      Vd: The temperature must be kept CONSTANT.

          (Nhiệt độ phải được giữ  không đổi.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)