1/ permission (noun): sự cho phép

    Vd: He had taken the car without his father’s PERMISSION.

          (Anh ta đã lấy chiếc xe mà không có sự cho phép của cha.)

 

2/ permit (noun): giấy phép

     Vd: You can’t film here without a PERMIT.

            (Bạn không thể quay phim ở đây nếu không có giấy phép.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)