1/ rely (verb) thường đi với giới từ “on”

  ** rely on (phrasal verb): tin tưởng, trông cậy, phụ thuộc

       Vd: Can we RELY ON him to get the job done?

            (Chúng ta có thể trông cậy vào anh ta để hoàn thành công việc được không?)

 

       Vd: These computer games RELY ON 3-D graphics.

             (Những trò chơi trên máy tính này phụ thuộc vào đồ họa 3-D.)

 

2/ reply (verb): trả lời, hồi đáp

     Vd: He never REPLIED to any of my letters.

           (Anh ta không bao giờ trả lời thư của tôi.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)