1/ Whose là một từ chỉ sở hữu được dùng trong câu hỏi hoặc mệnh đề quan hệ, nghĩa là ‘của ai/của cái gì’

     Vd: WHOSE is this coat?

          (Cái áo khoác này của ai?)

 

     Vd: He's a man WHOSE opinion I respect.

           (Anh ta là người mà tôi luôn tôn trọng ý kiến.)

 

2/ Who's là dạng viết gọn của ‘who is’ hoặc ‘who has’

    Vd: Do you know anyone WHO’S (WHO IS) going to France in the next few days?

           (Bạn  có biết ai sắp đi Pháp vài ngày tới không?)

 

    Vd:  I’ve got a cousin WHO’S (WHO HAS) never been to London.

           (Tôi có một người anh họ chưa bao giờ đến Luân Đôn.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.