Cả hai trạng từ "wrong" và "wrongly" đều có nghĩa là 'sai, không đúng' nhưng chúng có vị trí khác nhau trong câu.

 

1/ wrong (adv) đứng SAU

         ** động từ

              Vd:  I’m afraid you guessed WRONG.

                     (Tôi e là bạn đoán sai rồi.)

 

         ** tân ngữ của động từ

    Vd:  Have I done something WRONG?

          (Tôi đã làm gì sai sao?)

 

2/ wrongly (adv) đứng TRƯỚC

         **  động từ cột 3

     Vd:  The sentence had been WRONGLY translated.

            (Câu đó đã bị dịch sai.)

 

         ** mệnh đề “that”

     Vd:  She guessed WRONGLY that he was a teacher.

            (Cô ấy đoán sai rằng anh ta là một giáo viên.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)