1/ bring up: nuôi nấng

   Vd: He was brought up by his aunt.

         (Anh ta được dì nuôi nấng.)

 

2/ grow up: trưởng thành, khôn lớn

    Vd: She wants to be a doctor when she grows up.

          (Khi lớn lên, cô ấy muốn trở thành bác sĩ.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)