1/ fall out (with sb): cãi nhau với ai

    Vd: He left home after FALLING OUT with his parents.

          (Anh ta bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với ba mẹ.)

 

2/ make up (with sb): làm hòa với ai

   Vd:  Tom still hasn’t MADE UP with Alice.

         (Tom vẫn chưa làm hòa với Alice.)

 

** Ngoài ra còn có thể dùng cụm “make it up (with sb)

  Vd: Tom still hasn’t MADE IT UP with Alice.

       (Tom vẫn chưa làm hòa với Alice.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)