1/ close down: đóng cửa (không hoạt động, kinh doanh nữa)

   Vd: All the mines in this area were closed down in the 1980s.

         (Tất cả mỏ trong khu vực này bị đóng cửa vào những năm 1980.)

 

2/ cut back (on): cắt giảm

   Vd: We have to cut back on water usage.

         (Chúng ta phải cắt giảm việc sử dụng nước.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)