1/ try on: mặc thử (quần áo, giày, ...)

    Vd: Wow! It’s a cowboy hat. Can I try it on?

           (Wow! Đó là nón cao bồi. Tôi có thể đội thử được không?)

 

2/ throw on: mặc quần áo một cách vội vã

    Vd: He threw on his sweater.

          (Anh ấy mặc vội cái áo len.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)