1/ slip away: trôi qua rất nhanh

    Vd: Time was slipping away and she had to make a decision soon.

          (Thời gian đang trôi qua rất nhanh và cô ấy phải sớm ra quyết định.)

 

2/ pass sb by: (thời gian, cơ hội,…) trôi qua mà không hay biết, không biết nắm bắt

     Vd: Sometimes I feel that life is just passing me by.

          (Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy cuộc sống đang trôi qua rất nhanh mà tôi không hề hay biết.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)