1/ hurry up: làm việc gì đó nhanh hơn

    Vd: Try and hurry her up a bit or we’ll be late.

          (Thử bảo cô ấy nhanh lên một chút xem hoặc là chúng ta sẽ bị trễ.)

 

2/ spin out: kéo dài thời gian

    Vd: I tried to spin things out until you arrived.

         (Tôi cố gắng kéo dài mọi việc cho đến khi bạn đến.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của các bạn học viên và Những lời khen của học viên dành cho chương trình)