1/ break into: đột nhập vào nơi nào đó

    Vd: The burglars broke into the house through the kitchen window.

         (Bọn trộm đột nhập vào nhà qua cửa sổ nhà bếp.)

 

2/ break out of: trốn khỏi nơi nào đó

    Vd: They broke out of prison and fled the country.

          (Họ vượt ngục và trốn ra nước ngoài.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)