Videos luyện thi TOEIC

Thư viện video TOEIC tại Tiếng Anh Mỗi Ngày bao gồm các video hướng dẫn cách làm bài TOEIC của toàn bộ bài thi, từ Part 1 đến Part 7. Cách làm bài được hướng dẫn từng bước một thông qua việc làm các bài tập TOEIC cụ thể!

Hướng dẫn giải đề thi TOEIC phần nghe qua các bước

Hướng dẫn giải đề thi TOEIC phần nghe qua các bước

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn giải đề thi TOEIC phần nghe qua các bước cụ thể. Ngoài việc nâng cao kỹ năng nghe, vốn từ vựng và ngữ pháp thì việc nắm được các bước làm để giải bài nghe cũng giúp các bạn có được lợi thế không nhỏ đấy.. Đọc bài này
Hướng dẫn giải đề thi TOEIC phần đọc qua các bước

Hướng dẫn giải đề thi TOEIC phần đọc qua các bước

Qua các bước hướng dẫn giải đề thi TOEIC phần nghe trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn giải được khoảng 80% các câu hỏi phổ biến xuất hiện trong bài đọc của kỳ thi TOEIC đấy! Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về từ loại

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về từ loại

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về từ loại qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về ngữ pháp

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về ngữ pháp

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về ngữ pháp qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về từ vựng

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về từ vựng

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 5 TOEIC về từ vựng qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 1 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 1 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 1 TOEIC qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 2 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 2 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 2 TOEIC qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 3 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 3 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 3 TOEIC qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 4 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 4 TOEIC

Hướng dẫn giải các câu hỏi Part 4 TOEIC qua các bước làm bài cụ thể Đọc bài này
Top 10 Câu Hỏi Từ Vựng Toeic Hay Sai Nhất trong đề thi TOEIC

Top 10 Câu Hỏi Từ Vựng Toeic Hay Sai Nhất trong đề thi TOEIC

Tổng hợp lại 10 câu hỏi trong phần 5 về Từ Vựng mà các bạn trên web Gia sư Toeic đang làm sai nhiều nhất, với giải thích chi tiết đến từng phương án để giúp các bạn hiểu bài tốt hơn. Đọc bài này
Top 10 Câu Hỏi Từ Loại Toeic Hay Sai Nhất trong đề thi TOEIC

Top 10 Câu Hỏi Từ Loại Toeic Hay Sai Nhất trong đề thi TOEIC

Bài này nhằm tổng hợp lại các câu hỏi Từ loại (Part of Speech) trong phần 5 mà các bạn trên web Gia sư Toeic đang làm sai nhiều nhất. Đi kèm là phần giải thích chi tiết từ Peter Hưng. Đọc bài này
Top 10 Câu Hỏi Ngữ pháp Toeic Hay Sai Nhất trong đề thi TOEIC

Top 10 Câu Hỏi Ngữ pháp Toeic Hay Sai Nhất trong đề thi TOEIC

Bài viết đi sâu phân tích chi tiết 10 câu hỏi Ngữ pháp mà các bạn học trên web Gia sư Toeic đang làm sai nhiều nhất để từ đó giúp các bạn hiểu bài tốt hơn. Đọc bài này