• Đã kiểm tra (0)
 • Đang học (0)
 • Chưa học (50)

Hôm nay bạn muốn học chủ đề nào?

Hướng dẫn cách học từ vựng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày
 • Conferences

  Conferences

 • Electronics

  Electronics

 • Pharmacy

  Pharmacy

Những chủ đề dưới đây dành riêng cho các bạn đã có
Tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • Accounting

  Accounting

 • Airlines

  Airlines

 • Applying & Interviewing

  Applying & Interviewing

 • Banking

  Banking

 • Board Meetings & Committees

  Board Meetings & Committees

 • Business Planning

  Business Planning

 • Car Rentals

  Car Rentals

 • Computers

  Computers

 • Contracts

  Contracts

 • Cooking As A Career

  Cooking As A Career

 • Correspondence

  Correspondence

 • Dentists Office

  Dentists Office

 • Doctors Office

  Doctors Office

 • Eating Out

  Eating Out

 • Events

  Events

 • Financial Statements

  Financial Statements

 • General Travel

  General Travel

 • Health Insurance

  Health Insurance

 • Hiring & Training

  Hiring & Training

 • Hospitals

  Hospitals

 • Hotels

  Hotels

 • Inventory

  Inventory

 • Investments

  Investments

 • Invoices

  Invoices

 • Job Advertising & Recruiting

  Job Advertising & Recruiting

 • Marketing

  Marketing

 • Media

  Media

 • Movies

  Movies

 • Museums

  Museums

 • Music

  Music

 • Office Procedures

  Office Procedures

 • Office Technology

  Office Technology

 • Ordering Lunch

  Ordering Lunch

 • Ordering Supplies

  Ordering Supplies

 • Product Development

  Product Development

 • Promotions Pensions & Awards

  Promotions Pensions & Awards

 • Property & Departments

  Property & Departments

 • Quality Control

  Quality Control

 • Renting & Leasing

  Renting & Leasing

 • Salaries & Benefits

  Salaries & Benefits

 • Selecting A Restaurant

  Selecting A Restaurant

 • Shipping

  Shipping

 • Shopping

  Shopping

 • Taxes

  Taxes

 • Theater

  Theater

 • Trains

  Trains

 • Warranties

  Warranties

associate (động từ)

liên tưởng, liên kết
Minh họa nghĩa của từ associate

Có 1 cách dùng từ

Có 2 gia đình từ

Kích để xem
 • Kích vào cách dùng từ / gia đình từ để xem ví dụ
 • Nghe phát âm câu ví dụ của từ association
 • They have maintained a close association with a college in the US.
  Họ duy trì mối quan hệ thân thiết với một trường cao đẳng ở Mỹ.
 • Nghe phát âm câu ví dụ của từ associated
 • She was ​prepared to take on the ​job, with all ​its associated ​risks.
  Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận công việc đó, với tất cả những rủi ro của nó.
 • Nghe phát âm câu ví dụ của từ associate
 • I always associate the smell of baking with my childhood.
  Tôi luôn liên tưởng mùi bánh nướng với tuổi thơ của mình.
Next

Đặt câu về từ này để luyện tập cách dùng từ trong câu!

Bạn có thắc mắc? Viết câu hỏi của bạn để được giải đáp

600 từ vựng TOEIC