Điều khoản sử dụng

Website TiengAnhMoiNgay.com và ứng dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày trên iOSAndroid (từ đây về sau được gọi chung là 'Tiếng Anh Mỗi Ngày') là những phần mềm được cung cấp bởi Công ty TNHH H2 Technology (giấy chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 0313469985, được cấp ngày 03/10/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh).

Với việc truy cập và sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Chính sách bảo mật

Tiếng Anh Mỗi Ngày tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin bạn chia sẻ, ví dụ như tên, email và số điện thoại, chỉ để cung cấp cho bạn những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn.

Nội dung chi tiết của Chính sách bảo mật của Tiếng Anh Mỗi Ngày được ghi rõ ở đây.

Miễn trừ trách nhiệm

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào, trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu, lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh, được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Ngoài ra, Tiếng Anh Mỗi Ngày không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối từ Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Các điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

 1. Bạn sẽ không tạo tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày với các thông tin giả tạo hay không chính xác về tên họ, email và số điện thoại.

  Khi tạo tài khoản ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý nhận những email cập nhật các tính năng và bài viết mới, cũng như những email thông báo các khuyến mãi ở Tiếng Anh Mỗi Ngày. Trong những email như vậy, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cung cấp đường link ở cuối email để bạn có thể hủy đăng kí nhận thông báo đó bằng cách kích vào link đó.

 2. Bạn sẽ không cố tình tăng điểm số của bạn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày một cách giả tạo. Nếu Tiếng Anh Mỗi Ngày, bằng những cách của mình, xác định rằng bạn đang cố tình tăng điểm của mình một cách giả tạo, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền giảm điểm số của bạn xuống một mức mà Tiếng Anh Mỗi Ngày cho là phù hợp.

 3. Bạn sẽ không truy cập Tiếng Anh Mỗi Ngày bằng các chương trình tự động.

 4. Trong quá trình sử dụng ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, tất cả những dữ liệu, bao gồm các thông tin về kết quả và lịch sử học tập của bạn, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác do bạn tạo ra hay được thu thập bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày thông qua việc học của bạn, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày.

 5. Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở Tiếng Anh Mỗi Ngày.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định theo cách của riêng Tiếng Anh Mỗi Ngày, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (nếu có).

Các điều khoản về việc mua hàng

Khi mua một sản phẩm hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, ví dụ như mua tài khoản để học, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản sau:

 1. Những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, ví dụ như các tài khoản học, là để chỉ mình bạn sử dụng. Bạn không được phép để bất kì người nào khác đăng nhập vào tài khoản của bạn để sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua.

 2. Khi thực hiện thanh toán ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, bạn đồng ý sẽ cung cấp những thông tin thanh toán xác thực và chính xác nhất.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản mua hàng nào ở trên, Tiếng Anh Mỗi Ngày giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (nếu có).

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua ở Tiếng Anh Mỗi Ngày không thể được trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thể đổi lại. Vì thế bạn hãy xem kĩ mô tả của các sản phẩm và dịch vụ trước khi mua.

Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ hoàn lại tiền cho bạn trong trường hợp bạn đã mua một sản phẩm hay dịch vụ ở Tiếng Anh Mỗi Ngày, ví dụ như một tài khoản để học, và Tiếng Anh Mỗi Ngày không thể tiếp tục cung cấp cho bạn việc sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ đó. Trong trường hợp đó, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ hoàn lại cho bạn số tiền tỉ lệ với khoản thời gian được phép sử dụng còn lại của những sản phẩm hay dịch vụ đó.

Tiếng Anh Mỗi Ngày hỗ trợ 2 hình thức hoàn lại tiền: 1) Chuyển khoản ngân hàng và 2) Trả tiền mặt tại trụ sở của Tiếng Anh Mỗi Ngày. Với hình thức chuyển khoản ngân hàng, bạn chịu phí chuyển khoản.

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ cập nhật những điều khoản trong thỏa thuận này: bao gồm việc thêm các điều khoản mới, chỉnh sửa nội dung của những điều khoản đã có, hay bỏ đi hoàn toàn những điều khoản đã từng áp dụng trước đó.

Tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố ở trang này (https://tienganhmoingay.com/terms/).

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ những điều khoản mới nhất.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa Tiếng Anh Mỗi Ngày và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng Tiếng Anh Mỗi Ngày của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi:

 • Email: support@tienganhmoingay.com
 • Di động: 0916 92 1419
 • Địa chỉ trụ sở: ARC REAL Building, Số 1 Nguyễn Duy, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
help contact