Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng nhất

 

Nếu như ở bài trước, chúng ta đã biết cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn xin việc, thì với bài này, Tiếng Anh Mỗi Ngày hy vọng sẽ giúp các bạn trả lời một cách tự tin và trôi chảy các câu hỏi phỏng vấn về điểm mạnh và điểm yếu, và một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp khác để tạo một ấn tượng thật tốt đối với nhà tuyển dụng.

 

MỤC LỤC
1. Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp
2. Các câu trả lời mẫu
 ❓ Hãy cho tôi biết về bản thân bạn (Tell me about yourself)
 ❓ Bạn nghĩ đâu là thế mạnh của mình? (What do you think are your strengths?)
 ❓ Bạn nghĩ điểm yếu lớn nhất của mình là gì? (What do you think is your biggest weakness?)
 ❓ Mục tiêu trong ngắn hạn của bạn là gì? (What are your short-term goals?)
 ❓ Mục tiêu trong dài hạn của bạn là gì? (What are your long-term goals?)

 

 

1. Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp

Câu hỏi về thông tin chung

 • Tell me a bit about yourself.
  Hãy cho tôi biết một chút về bạn.

 • Can you introduce a little about yourself?
  Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không?

Câu hỏi về điểm mạnh và điểm yếu

 • What are your strengths/weaknesses?
  Những điểm mạnh/điểm yếu của bạn là gì?

 • What do you think your biggest strength/weakness is?
  Bạn nghĩ điểm mạnh/điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

Câu hỏi về kế hoạch cho tương lai

 • What are your long term/short term goals?
  Kế hoạch dài hạn/ngắn hạn của bạn là gì?

 • Where do you see yourself in 5 years? 10 years? 20 years?
  Bạn nghĩ bạn sẽ ở đâu trong 5/10/20 năm nữa?

Bạn cần chuẩn bị những thông tin gì để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi trên? 

 • General information: name, age, hometown, family, marital status
  Những thông tin chung: tên, tuổi, quê quán, gia đình, tình trạng hôn nhân

 • Education, skills, strengths and weaknesses
  Học vấn, kỹ năng, điểm mạnh và điểm yếu

 • Work experience
  Kinh nghiệm làm việc

 • Hobbies, future plans
  Sở thích, kế hoạch cho tương lai

 


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO