Phỏng vấn xin việc luôn là một thách thức đối với hầu hết tất cả mọi người, phỏng vấn bằng tiếng Anh lại càng khó khăn hơn. Do đó, Tiếng anh Mỗi ngày sẽ giúp đỡ bạn giảm đi gánh nặng đó khi tổng hợp những công thức trả lời hiệu quả và ấn tượng nhất cho câu hỏi tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh - "Tell me about yourself." chinh phục được hầu hết nhà tuyển dụng. Đây đồng thời cũng là câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong hầu hết các cuộc phỏng vấn xin việc / thực tập / tình nguyện.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn việc làm

1. Lỗi sai phổ biến khi giới thiệu bản thân tại buổi phỏng vấn

Nói về bản thân bạn ư? Một câu hỏi tưởng chừng dễ ợt nhưng thực ra lại "khó nhằn". Bạn nên tự nhủ rằng, cuộc phỏng vấn chính là một cuộc chào hàng, bạn chính là một nhân viên bán hàng và bạn đang muốn bán chính bản thân mình cho nhà tuyển dụng, và bạn chỉ có vài phút để gây ấn tượng với họ! Đó mới là điều mấu chốt.

Ví dụ 1 lỗi sai thường gặp khi giới thiệu bản thân: I am Van Nam. I am 25 years old. I love cats.

Phân tích lỗi:

 • Thứ nhất, trừ khi họ hỏi bạn bao nhiêu tuổi, còn không họ sẽ không quan tâm bạn 25 hay 35 đâu.
 • Thứ hai, bạn chỉ có 1 vài phút để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, nên trừ phi công việc của bạn yêu cầu tình yêu với mèo (Cửa hàng chăm sóc mèo), còn lại thì bạn không nên đưa những sở thích cá nhân không thuyết phục vào đây.

Vậy phải làm như thế nào mới đúng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay!

 

2. Cách giới thiệu bản thân thuyết phục nhà tuyển dụng

 

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc

 

Tiếng anh Mỗi ngày sẽ giới thiệu cho bạn công thức vô cùng hiệu quả để trả lời câu hỏi này, công thức có tên là Hiện tại - Quá khứ - Tương lai (Present - Past - Future), được chia sẻ bởi tác giả Kathryn Minshew của trang The Muse.

 1. Rất đơn giản, chúng mình bắt đầu chia sẻ về vị trí hiện tại làm việc của mình, bạn đang làm ở công ty nào, vị trí gì. Nếu chúng mình là sinh viên thì hãy nói rằng bạn là sinh viên mới tốt nghiệp trường nào, ngành gì, kết quả ra sao.

 2. Sau khi giới thiệu về hiện tại, chúng mình nói một chút về quá khứ nhé. Hãy nói về những kinh nghiệm bạn đã có mà những kĩ năng bạn đã học được từ những kinh nghiệm đó. Nếu chúng mình là sinh viên, có thể nói về kinh nghiệm hoạt động ngoại khoá, kĩ năng mà chúng mình đã học được trong kinh nghiệm đó.

 3. Cuối cùng là nói về tương lai, vì sao bạn lại hứng thú với vị trí bạn đang ứng tuyển này. Có thể vì nó phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp hoặc phù hợp với kĩ năng và kinh nghiệm bạn đang có ở thời điểm này.

 

3. Cách trả lời cụ thể đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm

1. Hiện tại:

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

 

 • I am a recent graduate student at University of Economics. My major is Business Administration. I have spent three years improving my skills in Marketing.
 • Tôi là sinh viên mới ra trường của Đại học Kinh tế. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi đã dành 3 năm phát triển kỹ năng Marketing.

 

 • I am a final year student at University of Commerce. My major is Accounting. I have spent four years improving my skills in Accounting.
 • Tôi là sinh viên năm cuối của Đại học Thương mại. Chuyên ngành kế toán. Tôi đã dành 4 năm cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực kế toán.

 

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

 • I am a recent graduate student who has spent 3 years during my university time gaining experience and improving my skills in Marketing.
 • Tôi là sinh viên mới ra trường, tôi dành 3 năm đại học của mình để thu thập kinh nghiệm và phát triển những kỹ năng Marketing.

 

 • I am the final year student who has spent 4 years during my university time studying hard and improving my skills in Accounting.
 • Tôi là sinh viên năm cuối, dành 4 năm đại học học tập chăm chỉ và cải thiện kỹ năng ở chuyên ngành kế toán.

 

2. Quá khứ

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

 

 • Last summer, I participated in an internship at a Marketing agency, and it taught me analytics, social media skills. This internship fits well with this Marketing position because I had an experience to work in an professional environment, as well as had basic knowledge about Marketing.
 • Hè năm ngoái, tôi đã tham gia thực tập tại một công ty Marketing, hoạt động này đã dạy tôi kỹ năng phân tích, truyền thông xã hội. Kỳ thực tập này rất phù hợp với vị trí Marketing này vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cũng như có những kiến thức cơ bản về Marketing.

 

 • Last summer, I participated in a Green Summer Volunteer Campaign at my university, and it taught me teamwork skill. This experience fits well with this Coordinator position because I had an experience to work with disadvantaged children, as well as knew how to coordinate the volunteers.
 • Hè năm ngoái, tôi đã tham gia Chiến dịch mùa hè xanh tại trường đại học, hoạt động này đã dạy tôi kỹ năng làm việc nhóm. Trải nghiệm này rất phù hợp với vị trí điều phối viên này vì tôi đã có kinh nghiệm làm việc với trẻ em bất lợi thế, cũng như biết cách điều phối tình nguyện viên.

 

3. Tương lai

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên chưa có kinh nghiệm

 

 • VD: I'm interested in ABC because I can demonstrate my skills in Teamwork, Soft Skills I am excellent at and I can contribute these strength to your projects.
 • (Tôi hứng thú với Công ty ABC vì tôi có thể thể hiện được những kỹ năng tôi rất xuất sắc - là làm việc nhóm, kỹ năng mềm và tôi có thể đóng góp những thế mạnh này cho những dự án của các ông.)

 

 • I'm interested in Real Education because I can demonstrate my skills in web designing and I can contribute this strength to your website - giasutoeic.com.
 • (Tôi hứng thú với Công ty Real Education vì tôi có thể thể hiện được kỹ năng thiết kế trang web của mình và tôi có thể đóng góp thế mạnh này cho trang web giasutoeic.com.)

 

 

4. Cách trả lời cụ thể đối với ứng viên có kinh nghiệm

1. Hiện tại

 

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên đã có kinh nghiệm

 

 

 • I have been a Marketing executive at Access. My main task is to manage the whole marketing activities.
 • Tôi hiện đang là nhân viên Marketing tại công ty Access. Nhiệm vụ chính của tôi là quản lý toàn bộ hoạt động marketing.

 

 • I have been a Language Specialist at LeeRit. My main task is writing content of the website leerit.com.
 • Tôi hiện đang là Chuyên viên Ngôn ngữ tại công ty LeeRit. Nhiệm vụ chính của tôi là viết nội dung website leerit.com.

 

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên đã có kinh nghiệm

 

 • I'm currently a Marketing executive at Access, where I manage the whole marketing activities.
 • Tôi hiện đang là nhân viên Marketing tại công ty Access, hiện tôi đang quản lý toàn bộ hoạt động marketing.

 

 • I'm currently a Language Specialist at LeeRit, where I am responsible of the content of the website leerit.com.
 • Tôi hiện đang là Chuyên viên Ngôn ngữ tại công ty LeeRit, hiện tôi chịu trách nhiệm nội dung trang web leerit.com.

 

2. Quá khứ

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên đã có kinh nghiệm

 

 • Before that, I worked at an agency where I worked with three different big educational brands.
 • Trước đó, tôi đã làm việc tại một đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, ở đây tôi đã làm việc với ba thương hiệu giáo dục lớn .

 

 • Before that, I worked at Real Education where I handled incoming calls from TOEIC online learners.
 • Trước đó, tôi đã làm việc tại Công ty Real Education nơi tôi đã xử lý những cuộc gọi đến từ những người học TOEIC online.

 

 • Before that, I worked at AST organization where I worked with many partners from many countries in the world.
 • Trước đó, tôi đã làm việc tại tổ chức AST nơi tôi đã làm việc với nhiều đối tác từ nhiều nước trên thế giới .

 

3. Tương lai:

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn xin việc cho ứng viên đã có kinh nghiệm

 

 • And while I really enjoyed the work that I did, I’d love to change to dig in much deeper within marketing industry, which is why I’m so excited about this opportunity with Idm.
 • Tuy tôi thực sự rất yêu công việc tôi đã làm, tôi muốn thay đổi để có cơ hội đào sâu hơn vào lĩnh vực Marketing, đây cũng là lý do tại sao tôi rất hứng thú về cơ hội làm việc với Idm.

 

 • And while I really enjoyed the work that I did, I’d love to change to have a new challenge in my career, which is why I’m so excited about this opportunity with Real Education.
 • Tuy tôi thực sự rất yêu công việc tôi đã làm, tôi muốn thay đổi để có thách thức mới trong công việc, đây cũng là lý do tại sao tôi rất hứng thú về cơ hội làm việc với Công ty Real Education.

 

 • And while I really enjoyed the work that I did, I’d been the fan of your product LeeRit, which is why I’m so excited about this opportunity with LeeRit.
 • Tuy tôi thực sự rất yêu công việc tôi đã làm, nhưng tôi đã rất yêu thích sản phẩm học từ vựng LeeRit của các bạn từ lâu, đây cũng là lý do tại sao tôi rất hứng thú về cơ hội làm việc với công ty LeeRit.

 

Vậy là chúng ta đã giới thiệu bản thân một cách nhuần nhuyễn và tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng rồi. Chúc bạn có một buổi phỏng vấn thành công mỹ mãn.

Có thể bạn sẽ muốn bỏ túi thêm nhiều mẫu câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Hãy xem các mẫu câu trả lời này ở đây nhé!

 


 

 Tìm hiểu thêm về chủ đề Giới thiệu bản thân 

 

 Tìm hiểu thêm về Tiếng Anh Giao Tiếp 

 


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

 • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
 • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
 • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
 • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

 • Không học vẹt
 • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sáng thông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.

Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO