Hội thoại 1

Tiếng Anh Giao Tiếp Mua Sắm 1

Pardon me. Could you help me? Audio: <strong>Pardon me. Could you help me?</strong>

Of course. How can I help you? Audio: Of course. <strong>How can I help you?</strong>

I am looking for a sweater. Audio: <strong>I am looking for a sweater.</strong> Xem chú thích

 

What size do you wear? Audio: <strong>What size do you wear?</strong> Xem chú thích

 

Medium, I think. Audio: Medium, I think.

Here. How do you like this one? Audio: Here. <strong>How do you like this one?</strong>

It's pretty. Can I try it on? Audio: It's pretty. <strong>Can I try it on?</strong> Xem chú thích

 

You can try it on in the fitting room over there. Audio: You can try it on in the fitting room over there. Xem chú thích

 

Pardon me. Could you help me? Audio: <strong>Pardon me. Could you help me?</strong>
Xin lỗi. Bạn có thể giúp tôi không?

Of course. How can I help you? Audio: Of course. <strong>How can I help you?</strong>
Dĩ nhiên rồi. Tôi có thể giúp bạn như thế nào?

I am looking for a sweater. Audio: <strong>I am looking for a sweater.</strong>
Tôi đang cần tìm một cái áo khoác.

What size do you wear? Audio: <strong>What size do you wear?</strong>
Bạn mặc kích cỡ nào?

Medium, I think. Audio: Medium, I think.
Loại vừa, tôi nghĩ vậy.

Here. How do you like this one? Audio: Here. <strong>How do you like this one?</strong>
Đây. Bạn cảm thấy cái này thế nào?

It's pretty. Can I try it on? Audio: It's pretty. <strong>Can I try it on?</strong>
Nó trông đẹp đấy. Tôi có thể thử nó không?

You can try it on in the fitting room over there. Audio: You can try it on in the fitting room over there.
Bạn có thể thử nó ở phòng thử đồ đằng kia.

Các mẫu câu thông dụng

Ý muốn diễn đạt Mẫu câu thông dụng
Cách khách hàng mở lời khi vào cửa hiệu mua một cái gì đó.
 • Pardon me. Could you help me? Audio: Pardon me. Could you help me?
  Xin lỗi. Bạn có thể giúp tôi không?

 • Excuse me. Can you help me? Audio: Excuse me. Can you help me?
  Xin lỗi. Bạn có thể giúp tôi được không?

 • May I ask you a question? Audio: May I ask you a question?
  Tôi có thể hỏi một câu không?

Hỏi khách hàng cần gì
 • How can I help you? Audio: How can I help you?
  Tôi có thể giúp bạn như thế nào?

 • How can I assist you? Audio: How can I assist you?
  Tôi có thể giúp được gì cho bạn?

Cách nói khi muốn mua cái gì đó

Cấu trúc: I would like + DANH TỪ

Ví dụ:

 • I’d like an envelope and a stamp, please. Audio: I’d like an envelope and a stamp, please.
  Tôi muốn mua một phong bì và một con tem.

 • I am looking for a sweater. Audio: I am looking for a sweater.
  Tôi đang cần tìm một cái áo khoác.

 • I want to buy a sweater. Audio: I want to buy a sweater.
  Tôi muốn mua một cái áo khoác.

 • I need to purchase a sweater. Audio: I need to purchase a sweater.
  Tôi cần mua một cái áo khoác.

 • I would love to buy this TV. Audio: I would love to buy this TV.
  Tôi muốn mua cái ti-vi này.

Cách hỏi về kích cỡ (size) mà khách hàng muốn.
 • What size do you wear? Audio: What size do you wear?
  Bạn mặc kích cỡ nào?

 • What is your size? Audio: What is your size?
  Bạn mặc quần áo cỡ nào?

Hỏi cảm nghĩ của khách hàng về sản phẩm.
 • How do you like this one? Audio: How do you like this one?
  Bạn cảm thấy cái này thế nào?

 • Is this one okay? Audio: Is this one okay?
  Cái (áo) này được chứ?

 • What do you think about this one? Audio: What do you think about this one?
  Bạn nghĩ cái này thế nào?

Cách nói muốn thử quần áo
 • Can I try it on? Audio: Can I try it on?
  Tôi có thể thử nó không?

 • Where can I try it on? Audio: Where can I try it on?
  Tôi có thể mặc thử nó ở đâu?

 • Do you have a dressing room? Audio: Do you have a dressing room?
  Bạn có phòng thử đồ không?

 


Hội thoại 2

Tiếng Anh Giao Tiếp Mua Sắm 2

I would love to buy this TV. Audio: <strong>I would love to buy this TV.</strong>

Fantastic! Audio: Fantastic!

What's the price for it? Audio: <strong>What's the price for it?</strong> Xem chú thích

 

This television is on sale for $2500. Audio: This television is on sale for $2500. Xem chú thích

 

Seriously? Audio: Seriously?

That's the price. Audio: That's the price.

That's way too much money. Audio: <strong>That's way too much money.</strong>

That is actually very expensive for this television. Audio: That is actually very expensive for this television. Xem chú thích

 

Could you lower the price some? Audio: <strong>Could you lower the price some?</strong> Xem chú thích

 

How much are you talking? Audio: <strong>How much are you talking?</strong>

$2000 is as high as I'll go. Audio: $2000 is as high as I'll go.

I'm very sorry, but $2500 is the final price. Audio: <strong>I'm very sorry, but $2500 is the final price.</strong> Xem chú thích

 

I would love to buy this TV. Audio: <strong>I would love to buy this TV.</strong>
Tôi muốn mua cái ti-vi này.

Fantastic! Audio: Fantastic!
Thật tuyệt!

What's the price for it? Audio: <strong>What's the price for it?</strong>
Giá của nó là bao nhiêu vậy?

This television is on sale for $2500. Audio: This television is on sale for $2500.
Ti-vi này đang giảm giá còn 2.500 đô.

Seriously? Audio: Seriously?
Thật à?

That's the price. Audio: That's the price.
Đúng giá của nó rồi ạ.

That's way too much money. Audio: <strong>That's way too much money.</strong>
Giá đó đắt quá.

That is actually very expensive for this television. Audio: That is actually very expensive for this television.
Thật sự giá của cái ti-vi này khá đắt.

Could you lower the price some? Audio: <strong>Could you lower the price some?</strong>
Bạn có thể bớt một chút không?

How much are you talking? Audio: <strong>How much are you talking?</strong>
Bạn muốn bao nhiêu?

$2000 is as high as I'll go. Audio: $2000 is as high as I'll go.
2.000 đô là giá cao nhất tôi có thể trả rồi.

I'm very sorry, but $2500 is the final price. Audio: <strong>I'm very sorry, but $2500 is the final price.</strong>
Tôi rất xin lỗi, nhưng 2.500 đô là giá chót rồi.